Eltűnt katonáink nyomában - Első világháborús holttányilvánítási akták Kalocsán (2015.04.03.)

Horváth Mihály (Érsekcsanád, 1878. aug. 24. - ???) Hol és mikor hunyt el Horváth Mihály? Hol tűnt el sok ezer bajtársa, akik az első világháborúból sosem tértek haza, és sorsukról hivatalos értesítés sem érkezett? Özvegyek és leszármazottak ezrei tettek fel az elmúlt száz évben hasonló kérdéseket. Évekkel, sőt gyakran évtizedekkel az események után, a "hivatalos választ" szükség esetén holttá nyilvánítási eljárások keretében igyekeztek pótolni-megadni. A perek során tanúvallomásokat gyűjtöttek az eltűnt személyek halálának körülményeiről, s azokat összegezve mondták ki az özvegyek számára az "ítéletet". A jegyzőkönyvek a bajtársak vallomásaival, a peres akták mellékleteként levéltárak mélyére kerültek, információik az eltűnés-halál tényének megállapításán túl gyakran feledésbe merültek. Horváth Mihály ükunokája a közelmúltban, holttányilvánítási jegyzőkönyvek segítségével tudta meg, hogy ükapja 1918 tavaszán, hadifogolyként halt meg (az egyik visszaemlékező szerint 3700 fogolytársával együtt, éhínségben), és Szkobelev város közelében (Kis-Ázsia, Turkesztán, mai nevén Fergána, Üzbegisztánban) temették el. A család gondosan őrizte Horváth Mihály katona-fényképét, az ükunoka szorgosan egybegyűjtötte a családi emlékezet, sírkövek-emlékművek információit (a kutatáshoz ld. http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/18/egy_nepfolkelo_ersekcsanadrol), ezt a képet egészítették most ki a holttányilvánítási jegyzőkönyvek vallomásai, melyekből ízelítőt adunk képgalériánkban.

Levéltárunkban a szentszéki bíróság iratanyagából több mint 1.700 háborús holttányilvánítási per iratait válogattuk ki, vagyis ennyi eltűnt katona esetében indítottak hasonló eljárást a Kalcsa-Bácsi Főegyházmegye területén. A perek kezdeményezői általában az özvegyek voltak, akik néhány év eredménytelen várakozás után, egyéb hivatalos információ-tájékoztatás hiányában szerettek volna egyházi-jogi állásfoglalást kapni helyzetükről. (Özvegynek tekinthetők-e jogilag, azaz szabad állapotúak-e egy újabb házasságkötéshez? stb.) A katonai adminisztrációtól származó, hivatalos információk hiányában az eltűnt személyekről tanúk segítségével igyekeztek minél többet megtudni. A bajtársak-tanúk vallomásainak felvételében általában közreműködtek a helyi plébánosok, s a szentszékhez ezek a tanúvallomások írásos jegyzőkönyvek formájában érkeztek be. A szentszéki bíróság az özvegyektől és a tanúktól kapott információkat összegezve mondta ki a holttányilvánítási ítéletet.
A forrás jellegét tekintve elmondható, hogy lényegében bajtársak-szemtanúk vallomásait tartalmazza az eltűnt katonákról, haláluk körülményeiről, hadi eseményekről, betegségekről, hadifogságról stb. A beszámolókból elsősorban a háború és a hadifogság mindennapjairól, a katonák élményeiből kapunk ízelítőt, mindezt sok-sok személyes adat egészíti ki a résztvevőkről. Az 1.800 eltűnt személy ügyéhez ugyanis kb. 5 ezer vallomás társul, mivel egy-egy per kapcsán lehetőleg két-három tanú megszólaltatására törekedtek. Igen komoly hálózata rajzolódik ki így a bajtársi-szolgálati viszonyoknak.
Az említett iratok tehát kiváló lehetőséget adnak a személyesen megélt történelem, a háború hétköznapjainak kutatásához, ugyanakkor a családtörténeti- és helytörténeti érdeklődésű kutatók számára is igazi kincsesbányát jelentenek.
Tekintettel az állomány forrásértékére, száz évvel a háborús események után célul tűztük ki, hogy ezeket az iratokat kutatóink számára minél szélesebb körben, minél hatékonyabb módon elérhetővé tesszük. A feldolgozás első lépéseként a digitalizált képanyagot közöljük honlapunkon, regisztrált e-kutatóink számára. A kutatás segédleteként egy összegző táblázat szolgál, a peres akták legfontosabb adatainak áttekintésével, a holttá nyilvánított személy azonosító adataival. A peres akták településenkénti sorozatokba rendeződnek, képanyaguk is plébániánként böngészhető KFL-online kutatási szolgáltatásunk részeként, az állomány jelzete alatt: KFL-I-2-b-Holttanyilvanitas
A feldolgozó munkát a jövőben a jegyzőkönyvek vallomásainak átírásával folytatjuk, a szöveges anyag közlését forráskiadvány formájában tervezzük.
2015 nagypéntekén ezzel az új kutatható tartalommal emlékezünk meg egyházmegyénk eltűnt első világháborús katonáiról, kegyelettel és húsvéti reménységgel.
A KFL-online anyagában most kutathatóvá vált állomány pontos adatai: 1739 peres akta, 129 plébániai sorozatban (azaz könyvtárban), 22.114 képfelvétellel.

Hírek: