Csáky Imre (1672-1732) bíboros, kalocsa-bácsi érsek életrajza - tanulmány, 2015

Lakatos Andor: Csáky Imre, körösszegi és adorjáni gróf (1672-1732) című életrajzi írása 2015-ben jelent meg a következő kötetben: Katolikusok Debrecenben 1715-2015. Szerk.: Takács József, Debrecen, 2015. (Kiadja a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár 4026 Debrecen, Varga u. 17.) A tanulmány a 776 oldalas kötet 409-413. oldalain kapott helyet, szövegét pdf formátumban tesszük letölthetővé-elérhetővé honlapunkon.

Az írás kezdetén, a kép mellett szereplő címfelirat életrajzi adatai (titulusok, születési- és halálozási hely, időpont) között sajtóhibaként, tévesen szerepel a "hercegprímás-érsek" megnevezés. Csáky Imre bíboros életében a nagyváradi püspöki és a kalocsa-bácsi érseki megbízatásokat látta el főpapként. Az esztergomi érseki széket testvére, Csáky Miklós gróf nyerte el 1751-ben.