Kalocsai egyházmegyei zsinatokról a Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon c. kötetben - tanulmány, 2014

Lakatos Andor: Egyházmegyei zsinatok (szinódusok, konferenciák, tanácskozmányok) az újkori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében című írása 2014-ben jelent meg a következő kötetben: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században. Szerk.: Balogh Margit, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X. Kiadja a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja. A kötet a 2012. december 6-7-én, a Pécsi Hittudományi Főiskolán rendezett egyháztörténeti konferencia előadásainak szerkesztett változata.
A kalocsai tanulmány a könyv 201-215. oldalain kapott helyet, szövegét pdf formátumban tesszük letölthetővé-elérhetővé honlapunkon.