Átvettük "AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA" Díjat (2016.01.29.)

2016. január 28-án Budapesten, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) adták át a Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) által alapított "AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA" díjakat. Szinte valamennyi hozzászólás (köszöntő, méltatás) visszatérő témája volt az egyházi levéltári kiadványok számának gyarapodása, hangsúlyos jelenlétük megállapítása, mely az utóbbi évek egyik örömteli tapasztalata-fejleménye.
Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke is hangsúlyozta ezt a kiemelkedő munkát, megállapítva, hogy az egyházi kiadványok évről-évre ott vannak a díjazottak között.
Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Közgyűjteményi Főosztályának vezetője szerint: az egyházi levéltárak magas színvonalú munkája a kiadványok terén is jól megmutatkozik. A 2010 utáni időszakban rendkívül jelentős forrásbűvülés történt az egyházi gyűjteményi támogatásban, melynek köszönhetően a működési feltételrendszer is javult. Nem kevésbé fontos, hogy megjelent egy új generáció is, aki nem csak az eszözök tekintetében használja profi módon az új a lehetőségeket, hanem a gondolkodásában is nyitott, és a nemzetközi kapcsolatrendszert is jól alkalmazza. Nagy öröm, hogy az egyházi levéltárak évről-évre jól felépített munkát végeznek, ehhez a lehetőségeihez mérten a kulturális tárca is hozzájárul pályázatok-támogatások formájában.
Szögi László, a zsűri elnöke örömmel mondta el, hogy jóval több pályázat érkezett be mint a korábbi években, szélesebb volt a merítés, egyre több a jó színvonalú kiadvány. Vannak nagyon stabil műhelyek a magyar levéltárügyben, s a nagy intézmények mellé felsorakoztak az egyházi levéltárak is, melyek között Kalocsa és Győr nagyon fontos "csomópontnak" tekinthető. A zsűri elnöke A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár díjnyertes kiadványát egy olyan tudományosan és kiállításában is magas színvonalú munkának nevezte, amely méltó az elismerésre.
A díjat megtisztelőnek tartjuk, a méltató szavakat a szerző és a gyűjteményi munkatársak (a kalocsai "műhely"), valamint a társkiadó METEM nevében is köszönjük!

Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása c. kiadványunkat a díjátadón Siptár Dániel történész, tudományos munkatárs (Piarista Levéltár, Budapest) mutatta be a jelenlévők számára, előadásának egy korábbi, írott változatát tájékoztatásul mellékeljük.

A díjátadóról beszámolt a Magyar Kurír Katolikus Hírportál is, az írást és a képgalériát is Olvasóink figyelmébe ajánljuk!
További média-híradások a díjátadó kapcsán:
Értékes és izgalmas kiadványokkal közvetítenek tudást a hazai és határon túli magyar levéltárak (Tudósítás a Magyar Levéltárosok Egyesülete honlapján, 2016.02.01.)
Kalocsai az év levéltári kiadványa - Monográfia a XVIII. századi Kalocsáról (KALOhírek, 2016.02.02. Illés György)
Kalocsáról szól az Év Levéltári Kiadványa (Kalocsai Néplap XXVIII. évfolyam 5. szám, 3.o. 2016.02.05.)
„ Az év levéltári kiadványa”- egy kalocsai vonatkozású kötet kapott elismerést (Kalocsa TV, 2016.02.05.)

 

A 2015-ben díjazott munkák felsorolása a következő:

A forráskiadványok kategória díjazottjai:
I. Márki Sándor naplói I. 1873–1892. Szerk. Erdész Ádám (MNL Békés Megyei Levéltára)
II. Nemes Gábor: Brevia Clementina. Magyar vonatkozású brévék VII. Kelemen pápa idejéből 1523 –1526 (Győri Egyházmegyei Levéltár)
III. „Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947 között (MNL Országos Levéltára)

A monográfiák, tanulmánykötetek kategória díjazottjai:
I. Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején 1733–1784 (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

II. Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században (1700–1777) (MNL Veszprém Megyei Levéltára)
III. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 34. (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)

A levéltári szakmai kiadványok kategória díjazottjai:
I. Fazekas István: A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar vonatkozású iratai (MNL Országos Levéltára)
II. Bernád Rita – Barabás Kisanna: Plébániai levéltárak II. A Marosvásárhelyi és a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma (Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár)
III. Géra Eleonóra – Oros András – Simon Katalin: Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1699–1703 (Budapest Főváros Levéltára)

A levéltári adatbázisok kategória díjazottjai:
I. Ybl Miklós Virtuális Archívum (Budapest Főváros Levéltára)
II. A gyulai zsidó temető adatbázisa (MNL Békés Megyei Levéltára)

 

Hírek: