2.) Liszt Ferenc és Kalocsa - tanulmány, 1936

 

Tímár Kálmán: Liszt Ferenc és Kalocsa. Adatok Kalocsa zenetörténetéhez c. tanulmánya először a kalocsai Róm. Kat. Tanítóképző Intézet 1835-36. évi Értesítőjében jelent meg, majd különlenyomatként is kiadták (Kalocsa, 1936. Árpád Rt. Könyvnyomdája). A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében megtalálható példány  fotómásolatát képgalériában tesszük elérhetővé. (Jelzete: KFK.Hely.229.)

 

Kalocsa egyik fontos Liszt-emléktárgya az a látványos, 1880-as évekből származó portré, mely az érseki palota második emeleti, ún. Liszt-lakosztályában maradt fenn. Különleges fotótechnikával készült (Fritz Luckhardt K.K. Hof-Fotograf, Wien), és Liszt Ferenc itt töltött napjaira emlékeztet.