A Kalocsai Jezsuita Gimnázium anyakönyvei az Interneten (2010.09.30.)

150 éve, Kunszt József érsek kérésére érkeztek a jezsuiták Kalocsára. Az érsek a piaristák 1804-ben emelt templomának helyére építtetett nekik új templomot, melynek felszentelése után, 1860. szeptember 30-án vezette be új épületeikbe a jezsuita szerzeteseket, ünnepélyesen átadva nekik a gimnáziumot és kollégiumot. Az évforduló alkalmából a KFL digitalizálta a Jézus Társasága Kalocsai Érseki Gimnáziuma 1860-1928 közötti anyakönyveit, ill. az említett korszak diáklistáját-névmutatóit. A digitális képanyag (több mint 18 ezer felvétel) a levéltár E-kutatás, Matricula-Historia-Online szolgáltatásának részeként válik elérhetővé a kutatók számára.
A jezsuiták munkája, az általuk vezetett, országosan ismertté vált intézmény-együttes nagy mértékben járult hozzá Kalocsa fejlődéséhez, a város jó híréhez. Itteni jelenlétüknek a gimnázium 1948-as államosítása, majd a rend 1950-es feloszlatása vetett véget. Ennek ellenére a város kultúrájára és arculatára máig is érezhető hatással voltak.
A humán nagygimnáziumba ált. 400-500 diák járt, felszereltségét és oktatásának színvonalát tekintve is az ország legjobb intézményei közé tartozott, melynek eredményeit az ide látogató oktatási miniszterek (pl. Trefort Ágoston, Klebelsberg Kuno) is többször elismerték. A kiváló humán oktatás mellett a természettudományi képzést az épületben működő csillagda és a gazdagon felszerelt szertárak segítették (ásványtár, numizmatikai és növénygyűjtemény, preparátumok a világ minden tájáról). Az itt születő, világszínvonalú kutatási eredményekre jó példa P. Fényi Gyula S.J. csillagász-napkutató tevékenysége.

Hírek: