A levéltárosok névjegyzéke az egyes intézményekben (1733-2017)

1.) Az Érseki Levéltárban (1733-2002)

A régi jegyzőkönyvek és az egyházmegyei sematizmusok (évkönyvek) tanúsága szerint a következő személyek gondozták az 1733-tól folyamatosan gyarapodó iratokat az érseki udvarban (zárójelben az említett személyek hivatali beosztása olvasható):

    kancellár (cancellarius):
    1733-1736: Kiss József
    1736-1739: Bossány Gábor
    1739: Simonetti Dániel

    káptalani jegyző (capituli notarius):
    1745: Desevfi József
    1748: Roxer János
    1761-1762: Gányi János
    1762-1767: Kászoni Ferenc
    1767-1788: Pausz József
    1789-1791: betöltetlen
    1792-1794: Jeszenszky Mihály
    1795-1810: Jeszenszky László
    1811-1818: Iveglich József

    szentszéki jegyző egyben levéltáros (notarius sacra sedis una archivarius):
    1818-1820: Koros Mihály
    1821-1825: Wagner Tóbiás
    1826-1834: Fratricsevics Márton
    1835-1838: Horváth János
    1839: Goor Antal
    1840: Tary Ferenc
    1841-1847: Kobetics Ignác
    1847-1851: Barakovics Ferenc
    1852-1853: Girk Alajos
    1854: Bende Imre
    1855-1857: Navratill Ede
    1858-1860: Schuster Konstantin
    1861-1865: Majorosy János
    1866: Mladoniczky Ferenc
    1867-1868: Mayer Béla

    levéltáros és iktató, -titkár stb. (archivarius et protocollista, -secretarius etc.):
    1868-1875: Rónay István
    1876-1880: Városy Gyula
    1880-1889: Macskovics Pál
    1890-1893: Zundl Péter
    1894-1899: Hinger Mihály
    1899-1907: Winkler Pál
    1908-1913: Lepold Antal
    1914-1915: Gonczlik Kálmán
    1919-1921: Wildinger Jakab
    1921-1925: Erdey Ferenc
    1932-1936: Péchy István
    1939-1941: Gyetvai Péter
    1941-1947: Tassi Ferenc
    1947-1948: Rózsahegyi György
    1949-1951: Rózsa Ernő
    1950-1951: Medgyesi József
    1952-1953: Gaál Gyula
    1953-1954: Marjai Dezső
    1954: Iványi Endre
    1957-1961: Szommer Károly
    1961-1969: Antal Géza
    1969-1972: Nagygyörgy László

    levéltáros (archivarius):
    1972-1976: Székely László
    1976-1995: Hamvas József
    1989-1990, 1995-2002: Lakatos Andor
    1990-2005: Szabó Attila
    1999-2000: Kuczy Károly
    1999-2002: Lakatos Adél

    levéltárvezető (archivaria director):
    1919-1938: Winkler Pál
    1939-1988: betöltetlen
    1989-1995: Hamvas József
    1995-2002: Lakatos Andor

2.) A Főszékeskáptalani Levéltárban (1818-1949)

A káptalani levéltárnak önálló levéltárosa nem volt, a levéltárosi feladatokat a mindenkori káptalani jegyző látta el, aki egyébként világi alkalmazott volt. Jól megfigyelhető, hogy a káptalani jegyzők-ügyvédek személye sokszor évtizedeken át nem változott, megbízatásuk gyakran egész életre szólt. 1869-től az Alapítványkezelő Hivatal ügyvédjeként is tevékenykedtek, és 1878-ig a szentszéki bíróságon ügyészi feladatokat láttak el. Az 1818 előtti időszakban a helynöki hivatal alkalmazottaiként az érseki udvarban szolgáltak, ezért az előző pontban találjuk őket. A levéltárat a második világháború után eredeti helyéről, a székesegyház sekrestyéje fölötti toronyszobából átköltöztették az érseki palotába, ahol azután fél évszázad alatt épületen belül több költözést is megélt, míg végül 2001-ben jelenlegi helyére, a második emeleti "kislevéltárba" került. 1949 után a káptalani iratokat alkalmanként az érseki levéltárosok kezelték-gondozták.

    1818-1820: Iveglich József
    1821-1825: Jankovics Mihály
    1826-1866: Szabó Mihály
    1867-1877: Horváth Ignác
    1878-1918: Kuhl József
    1918-1948: Máté-Tóth Jenő
    1949-től: betöltetlen

3.) Az Érseki Gazdasági Levéltárban (1985-1999)

Az érseki uradalom levéltárát régebben egyrészt a központi gazdasági épületek (ma: Kunszt József u. 4.) egyik tornyának emeleti szobájában, másrészt pedig feltehetően a jószágkormányzóság épületében (ma: Szentháromság tér 4.) őrizték. Az iratokat kezelő személyek nevét az egyházmegye sematizmusai (más uradalmi tisztségviselők nevéhez hasonlóan) nem közölték, így az 1945 előtti levéltárosok felderítése külön kutatásokat igényelne. 1945 után az anyag az egykori uradalmi mérnök fészerében (ma: Tomori u. 1.) lett egyesítve és elhelyezve, egyedül az értékes térképállományt hozták be a kastélyba. A "fióklevéltár" kulcsa ezután a mindenkori érseki levéltárosnál volt, ennek ellenére az iratok évtizedeken keresztül változatlanul maradtak, és nem fogtak rendező munkába. Az 1970-es évektől a gazdasági anyag rendszeres kutatója Dr. Bárth János, a Viski Károly Múzeum igazgatója volt, aki gyakori, időnként éjszakába nyúló munkája miatt szintén külön kulccsal rendelkezett. Az iratanyag szempontjából komolyabb változás csak 1985 őszén történt, amikor a Városi Tanács átvette az iratok kezelését. Dr. Bán Péter levéltáros az iratokat a Nógrád Megyei Levéltár munkatársainak közreműködésével alapszinten rendezte és dobozolta. A levéltárat 1986-ban Katona István történetíró-kanonok házába költöztették, 1988-ban sor került a térképek átszállítására is. Az Érseki Gazdasági Levéltár kezelési joga 1999 novemberében került vissza az Érsekséghez. Az iratok a Katona-házban maradtak, a térképtárat visszaköltöztettük 1988 előtti helyére, az érseki palota második emeleti szobájába.

    1985-1986: Bán Péter
    1986-1999: Kuczy Károly
    1997-1999: Lakatos Adél

4.) A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban (2002-től kezdődően)
2002-től vált véglegessé intézményünk névhasználata. Ekkortól a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) keretein belül jelenik meg az Érseki Levéltár, a Főszékeskáptalani Levéltár és az Érseki Gazdasági Levéltár iratanyaga, s a KFL munkatársai kezelik a Főegyházmegye történeti értékű iratait.

2002-től: Lakatos Andor (levéltárvezető)
2002, 2017-től: Lakatos Adél (levéltáros)
2002-2005: Szabó Attila (segédlevéltáros)
2005-től: Csongrádi Gabriella (segédlevéltáros)
2011-2016: Tóth Krisztina (segédlevéltáros)