Anyakönyvek digitalizálásának tapasztalatai Kalocsán - előadás, 2011 (tanulmány, 2012)

Lakatos Andor: Anyakönyvek digitalizálásának tapasztalatai Kalocsán c. előadása 2011. október 18-án hangzott el a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság "Anyakönyvek és a genealógiai kutatás" című tudományos konferenciáján. Az előadás vázlatát pps-vetítés formájában tesszük elérhetővé. A konferenciával kapcsolatban egy rövid híradást is közöltünk honlapunkon.
Az előadás írott változata megjelent a TURUL c. folyórat 85. kötet, 2012/1 füzet 33-35. oldalán, a megjelent szöveg pdf változatát közöljük.