Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei - módszertani tanulmány, 2008

Biszak Sándor - Lakatos Andor - Vajk Ádám: Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei c. módszertani tanulmány az NKA Levéltári Szakmai Kollégiumának támogatásával, 2008-ban készült. Terjedelme közel 70 oldal, honlapunkon pdf-formátumban tesszük közzé. A módszertani tanulmány főbb részei: a forrástípus elemzése, az anyakönyvek digitalizálásának tapasztalatai, a feldolgozás különféle szintjei, digitalizálási modellek összehasonlító elemzése, a projektek lehetséges buktatói, végül összegzés-felvetések-javaslatok.