Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről - kalocsai tapasztalatok alapján - előadás, 2011 - tanulmány, 2012

Lakatos Andor: Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről - kalocsai tapasztalatok alapján című előadása 2011. április 8-án, Pécsett hangzott el "A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai" című egyháztörténeti konferencián. A két napos rendezvény szervezője a Pécsi Egyháztörténeti Intézet, házigazdája a Pécsi Hittudományi Főiskola volt. Az előadás vázlatát először pps-vetítés formájában tettük közzé honlapunkon.

A közlésre előkészített tanulmány szövege időközben megjelent, pdf-változatát letölthetővé tesszük, bibliográfiai adatai:
Lakatos Andor: Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről - kalocsai tapasztalatok alapján
In: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Szerk.: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, 2012. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII. 57-63.o.