Befejeződött a Kalocsai Sárköz kéziratos helytörténeti és anyakönyvi köteteinek digitalizálása (2010.02.25.)

A Communio-projekt keretében, négy hónap alatt készült el levéltárunkban a Kalocsai Sárköz kéziratos helytörténeti és anyakönyvi köteteinek képi digitalizálása. Az első 100 ezer digitális felvétel elkészítése során fontos szakmai-gyakorlati tapasztalatokat szereztünk. A Kalocsai Sárköz települései (19 anyakönyvezési hely) esetében feldolgoztuk a levéltárunkban őrzött anyakönyvi másodpéldányok 1826-1920 közötti anyagát, ill. az ugyancsak nálunk őrzött bérmálási anyakönyveket is. Az egyes plébániákról digitalizálás céljából kölcsönöztük az eredeti anyakönyvek 1826 előtti anyagát (kereszteltek, egybekeltek, meghaltak, megtértek-áttértek), valamint az anyakönyvekhez készült mutatók lehetőleg teljes sorozatát. A helyszínen összegyűjtöttük a családkutatások szempontjából hasznos népesség- és lélekösszeírásokat, családkönyveket is. Mindemellett a plébániák egyedi, helytörténeti szempontból fontos dokumentumainak másolására-mentésére is törekedtünk, itt a rendezetlen, szálas iratanyag feldolgozására nem vállalkozhattunk, viszont a kéziratos kötetek-füzetek formájában fennmaradt Historia Domusok, iskolaszéki-, képviselőtestületi és egyesületi jegyzőkönyvek, feudális kori másolati könyvek (körlevelek, leiratok, levelezőkönyvek), valamint az esperesi anyagok (espereskerületi jegyzőkönyvek, kerületi tanári értekezletek) fotózását szintén elvégeztük.
A számszerű eredményeket tekintve összesen 95.423 képfelvétel készült, a következő megoszlásban: Baja-Belváros 23.588, Baja-Szent István 3.904, Bátya 4.897, Császártöltés 4.944, Dunapataj 3.657, Dunaszentbenedek 2.978, Dusnok 8.190, Érsekcsanád 1.298, Fajsz 5.910, Foktő 3.299, Géderlak 3.237, Hajós 7.566, Homokmégy 1.329, Kalocsa 3.974, Miske 5.543, Nemesnádudvar 4.809, Sükösd 4.455, Szakmár 976, Uszód 869.
A fényképezett állomány eredetét tekintve az Érseki Levéltár anyakönyvi állományáról (KFL.I.1.d.) készült 56.518 felvétel (59 %), míg a plébániák levéltárairól (KFL.V.) 38.905 felvétel (41 %). A digitalizált dokumentumok típusát tekintve az anyakönyvi felvételek száma 67.869 (71 %), az anyakönyvekhez tartozó mutatóké 10.188 (11 %), a népesség- és lélekösszeírások felvételeinek száma 1.980 (2 %). Az említett dokumentum-típusok a családkutatások elsődleges forrásai, összesített felvételszámuk 80.037 (84 %). A Historia Domusok felvételeinek száma 1.075, a különféle plébániai jegyzőkönyveké (iskolaszéki, képviselőtestületi, egyesületi) 6.598, a másolati könyveké (körlevelek, leiratok, levelező könyvek) 5.145. Az espereskerületi jegyzőkönyvekről 768, egyéb dokumentumokról 1.800 fotó készült.
Bízunk benne, hogy az említett másolatok készítésével hozzájárulunk az egyedi – helytörténeti szempontból pótolhatatlan – információk mentéséhez, és a jövőben korszerű szolgáltatásokat nyújthatunk a plébániákkal kapcsolatos történeti kutatásokhoz.

 

Hírek: