BEVEZETŐ

A Plébániai Levéltár a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye plébániáin keletkezett történeti értékű iratokat foglalja magába. Ezek az iratok nagyrészt ma is az egyházmegye plébániáin találhatók, és leírásként általában az 1950-60-as évekből származó adatszolgáltatások, jegyzékek állnak rendelkezésünkre róluk. (A fiatalabb plébániák levéltárairól sajnos általában semmiféle információnk sincsen, ezekben az esetekben egyelőre csak a nevet szerepeltettük.) A jegyzékek alapján összesen 131 plébánia több mint 225 ifm terjedelmű iratanyagára kell gondolnunk, a 18. századtól 2004-ig terjedően. Rendezésüket, leírásukat, szükség esetén beszállításukat az imént említett esperesi iratok leválasztásával együtt az elmúlt években kezdtük meg, és pályázati támogatással eddig 17 plébánia esetében sikerült elvégeznünk. A munka folytatása egyik sürgős és fontos feladatunk, annál is inkább, mivel az említett iratok a helytörténeti kutatások szempontjából pótolhatatlan, és az eddigiekben általában csak kis mértékben hasznosított forrást jelentenek.
Fontos megjegyeznünk, hogy az őrzési helytől függően teljesen eltérőek lehetnek a plébániai iratok kutatásának lehetőségei. Az egyes plébániákon őrzött iratok magánlevéltáraknak minősülnek, míg a plébániákból levéltárunkba szállított iratok esetében a kutatás feltételeit a nyilvános magánlevéltári minősítésnek megfelelően, levéltárunk kutatási szabályzata alapján biztosítjuk. A plébániai levéltárakat érintő esetekben ezért érdemes a kutatás feltételeiről alaposan tájékozódni, s ebben a tájékozódásban szívesen adunk segítséget.
A következőkben a plébániák felsorolását, ill. a már rendezett plébániák iratainak ismertetését is közöljük.