Botka MihályBotka Mihály: (1796. szeptember 25. - Hegyes, 1866. február 20.) Szemináriumi évek Kalocsán. 1819: szent. 1827-ig jánoshalmi, majd temerini káplán. 1835: a nagyszeminárium aligazgatója. 1837: főszentszéki ülnök. 1840: hegyesi pléb. 1843: espereskerületi jegyző. 1850: a szabadkai ker. esperese. 1858: házassági ügyekben kiküldött érseki biztos. 1859: kiérd. esperes. Káptalani tisztségei: 1854.: tb. Munkája: Nagymélt. Klobusiczky Péter kalocsai érseknek székébe lett általkelése idejére. (Szeged, 1822.) Bibliográfia: Szinnyei I. 1282. (Kanonokok-1998)

Botka Michael 1796, 1819, Cooperator. — 1835 Vice-Rect. Semin. 1837 Assess. Cons. 1840 Par. in Hegyes, 1843 Notar. Distr. 1850 V.-A.- Diac. 1854 Canon. honor. 1858 A.- Eppalis Trib. Matr. Commissar. 1859 emer. V.-A.-Diac. et A.-Eppalis Tribunal, Matr. Commiss. (Schem. 1865)

Botka Mihály (Szeged, 1796. szept. 25. – Hegyes, 1866. febr. 20.) 1815-1897, 0,19 ifm /Szül. akv-i kivonat 1815. /Tan. isk. biz. Szegedi Lyceum 1815. /Inf. /Végr. 1861, 1866. /Massa (Personalia-2002)

Botka Michael 52, 70, 86, 122, 152, 180, 210, 214, 223, 298, 368 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: