CANCELLARIA

1738-1992, 2,25 ifm
Névváltozatok, rokonság: Érseki iroda, Agentia Romana, Árpád Rt., Taxa, Distinctiones, Pontifex, Archivaria
Keresőszavak: érseki iroda, hivatal Nyelv: magyar, latin, olasz (részletesebben ld. az alsorozatoknál)
A sorozat ismertetése: Az érseki iroda működésével kapcsolatos iratokat tartalmazza a sorozat. A hivatal rendtartásával, fegyelmével, az iktatás rendjével kapcsolatos szabályozásokon túl sokkal nagyobb mennyiségben fordulnak elő a működés mindennapos vonzatai: az ügymenetben gyakran használatos formulák gyűjteménye, postai díjak változásai, papír-, nyomtatvány-, viaszigénylések és vásárlások, továbbá egyházmegyei kiadványok, (pl. schematismusok, körlevelek) nyomdaköltségei. A nyomtatványrendelések terén átfedés tapasztalható az Árpád Rt. tárgysorozat irataival. Megtalálhatók az irodai felszerelések (kézikönyvtár, írószerek, írógépek) beszerzésének, javításának aktái.
A cancellaria tárgyszó alatt nyertek elhelyezést a vatikáni államtitkárságnak szóló jelentések a hívek számáról, hitéleti statisztikákról, s az adatszolgáltatások az Annuario részére. Rómán keresztül zajlott általában a direktóriumok (az egyházi év liturgiai rendjét meghatározó évkönyvek), breviáriumok beszerzése, ide fizették a különféle pápai kinevezések, címek taxáit. A római ügyek intézésére általában külön ügynök tevékenykedett az örök városban, illetve azokat bizonyos időszakban a monarchia római követsége útján intézték. 1945 után inkább csak könyvvásárlásokra korlátozódott a kapcsolat, ez is megszűnt a II. vatikáni zsinat után a nemzeti nyelvű direktóriumok, breviáriumok kiadásával.
A hivatal szempontjából jelentősek voltak a személyzettel kapcsolatos ügyek. Írnokok, kurzorok, érseki huszárok, titkárok, iktatók, levéltárosok, irodaigazgatók, szentszéki jegyzők kinevezéseit, fizetésük, kölcsöneik, szabadságkérelmük, beosztásuk ügyeit találhatjuk itt, s a tágan értelmezett iroda külső munkatársainak, a jogtanácsadónak és a műszaki tanácsadónak, azaz egyházmegyei mérnöknek az iratait is ide iktatták. A hivatal személyzetének, működési rendjének jó forrásai még az egyházmegye schematismusai. A 20. sz-i iratok között vannak az érseki tanácsosok kinevezései is, nyilvánvalóan a címmel járó taxa fizetése, ügyintézése miatt.
Külön csomóban találhatók az 1951-ben, a Grősz-per kapcsán lefoglalt főpapi insigniák, iratok visszaszolgáltatásának, azonosításának aktái, továbbá az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyei a kinevezésekhez és különféle nyomtatványok (szentkép, gyászjelentés, körlevél) megjelenéséhez.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1738, 1767-1992, 1,64 ifm 1860 előtt latin, utána magyar, de a latin még előfordul. (1738-1866, 0,08 ifm - 1867-1944, 0,53 ifm - 1945-1992, 1,03 ifm)
    · Személyi iratok (kinevezések, fizetések, szabadságok stb.) 1872-1944, 0,11 ifm magyar, kevés latin.
    · Római agentia (Agentia Romana) 1899-1943, 0,09 ifm magyar, latin, olasz
    · Írógépek (vétel, javítás) 1923-1944, 0,05 ifm
    · Műszaki tanácsadók, egyházmegyei mérnökök 1949-1992, 0,24 ifm magyar (Személyes iratok, útijelentések, elszámolások is. Thomas Antal, Mezős Mihály, Vándor Ferenc, Kováts Attila.)
    · Papír, bélyegző, nyomtatvány 1945-1965, 0,12 ifm magyar

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: