CONVERSIO

1735-1992, 1,00 ifm
Névváltozatok, rokonság: Consignatio, Facultas, de Apostatis, Haeresis, Conversio + településnév együttesen gyakran előfordul, ld. még Baptismus
Keresőszavak: áttérés, vallásváltoztatás, másvallásúak, megtértek anyakönyve
Nyelv: magyar, 1870-es évek előtt latin
A sorozat ismertetése: Az áttéréssel, vallásváltoztatással kapcsolatos iratokat tartalmazza a sorozat. Túlnyomórészt természetesen a katolikus hitre térők iratait, de a katolikus hitet elhagyókról is olvashatunk. Az áttérés feltételeit, módját időről-időre szabályozták, különféle engedélyekhez kötötték, s az áttérők listáiról rendszeresen jelentések is készültek. Ezeket a jelentésket egyébként a polgári hatóságok, a közigazgatás (helytartótanács, később VKM) is bekérte. A jelentések mellékleteként az iratok között egész "anyakönyvek" maradtak fenn (Syllabus Conversorum 1748, Protocollum Conversorum 1784 címen), melyek pl. a származási hely közlésével értékes adatokat nyújtanak a lakosság vándorlásáról, betelepüléséről. A sorozat témája érintette a vegyesházasságokat is, a gyermekek vallásának megítélése révén, amely gyakran okozott konfliktust, problémát. Míg a 18. sz. második felében a protestánsok és evangélikusok, addig a 19. sz. első felében mintha a görögkeleti áttérők iratai lennének túlsúlyban. Egyre rendszeresebben készült el a Tabella Convertitarum, az áttértek éves egyházmegyei listája, s a 19. sz. végétől egyre "személyesebb" az iratanyag, megjelennek a plébánosok, vagy maguk az érintett személyek kérelmei, a számukra adott válaszok, engedélyek, továbbá a hitvallások szövegei.
Az 1870-es évektől néhány zsidó áttérés iratai is megtalálhatók, mivel azonban ezek az esetek kereszteléssel jártak, inkább a Baptismus tárgyszó alatt kerültek iktatásra.
A századfordulótól a nazarénusok is feltűnnek az áttértek között. Az aktákon ekkor már a személyek nevei is rajta vannak, terjedelmes névmutatót lehetne készíteni az anyagból. (Az iratok kétharmadát egyébként a 20. sz-i rész adja.) Az 1960-70-es évektől az iratcsomókat inkább településenként alakították ki, és ezen belül találhatók meg a személyek.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1735, 1748-49, 1759, 1766-1866, 0,24 ifm - 1867-1944, 0,53 ifm - 1945-1992, 0,23 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: