Csanád BélaCsanád Béla: (Akasztó, 1926. november 9. - Budapest, 1996. november 25. ) 1950. április 23.: Akasztón szent., majd káplán Bácsborsódon. 1950: teológiai doktori címet kapott Budapesten. 1952: hitoktató káplán Csengődön, 1957: Jánoshalmán. 1958: a szegedi Hittudományi Főiskola tanára. 1962: zsinati vizsgáló. 1963: a budapesti Központi Szeminárium lelki igazgatója. 1965: tanulmányi felügyelő, mb. előadó a Hittudományi Akadémián. 1971: u.o. tanár. 1977-1991: c. apát, OHB. igazgatója. 1989: a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. 1991: pápai prelátus. Káptalani tisztségei: 1983. augusztus 25. (kinev.), szeptember 10. (eskü): ifj. mester. 1984. október 18. (kinev.): id. mester. 1988. június 19.: bodrogi főesp. 1992. június 30.: bácsi főesp. 1993. szeptember 1. (kinev.): székesegyh. főesp. 1994. december 17.: bácsi kisprépost. Munkái: Kutak és emlékek: Válogatott és új versek. Bp. 1991. 80 p. Misztérium és megújulás. Jegyzet lelkipásztorkodástani előadásokhoz. Bp. 1970. 194 p. Pacsirta szállj! Válogatott versek. Bp. 1964. 120 p. Vasárnapi elmélkedések: Liturgikus elmélkedések az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire a három éves perikóparend szerint. Bp. é.n. 535 p. Védőszented példaképed: 125 szent rövid életrajza és története bérmálkozó fiataloknak és felnőtteknek... Bp. 1984. 535 p. Pannónia szentjei: A római Szent István Ház fennállásának 25 éves jubileumára (szerk. Csanád B.) Bp. 1991. 48 p. Virággá lettünk: Versek és versfordítások. Bp. 1981. 162 p. Veronika kendője. Bp. 1977. 162 p. (Kanonokok-1998)

Csanád Béla dr. szül. Akasztó, 1926. nov. 9., gimn. 1936-1944 Kalocsa, teol. 1944-1950 Budapest, szent. Akasztó, 1950. ápr. 23. 1950 hittud. doktor Budapest, káplán: 1950 Bácsborsód, 1952 hitokt. kápl. Csengőd, 1957 Jánoshalma, 1958 Hittud. Főisk. tanár Szeged, 1962 sive 1963 zsin. vizsg., 1963 lelki ig. Közp. Szeminárium Budapest, 1965 tanulm. felügyelő, mb. előadó a Hittud. Akadémián, 1971 Hittud. Akadémia tanára, 1977 sive 1978 c. apát, OHB igazg., 1983 ifj. mesterkanonok, 1984 id. mesterkanonok, 1988 bodrogi főesp., 1989 a Ker. Értelmiségiek Szövets. eln. (Schem. 1990)

Csanád Adalbertus dr., nat. 9. Nov. 1926. in Akasztó, gymn. 1936-44. Colocae, theol. 1944-50. in Budapest, ord. 23. Apr. 1950. in Akasztó, doctor. SS. Theol. Budapestinen., 1950. Jun. coop. in Csátalja, Jul. in Básborsód. Pag. (Schem. 1950)

Csanád Béla (Kronológia-2009)

Névtár: