Csausz IstvánCsausz István: (kb. 1785. - ?) érseki titkár, 1831: a pécsi káptalanba áthelyezve. Káptalani tisztségei: 1823. június 2.: tb. 1825. április 24.: tiszai főesp. 1827. július 11.: bácsi főesp. (Kanonokok-1998)

Csausz Stephanus Érseki Udvar – Érseki Hivatal titkár 1823, szentszéki ülnök 1823-1825, tiszteletbeli kanonok 1824-1825, oldalkanonok 1824-1831, tiszai főesperes 1826-1827, bácsi főesperes 1828-1831, titeli prépost 1834-1844. 38, 41, 50, 64, 70, 75, 76 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: