E.) Vegyes kötetek

46 kötet, 1733-1951, 1,16 ifm

1. Conscriptio Universorum in Archi Dioecesi Colocensi et Bacsiensi 1733, 0,01 ifm
2. Representationes ex munere Metropolitano facta 1733-1738, 0,02 ifm
3. Series Administrationis Curae Animarum in Archi Dioecesi Colocensi 1733-1791, 0,02 ifm
4. Series Negotiorum in Generali Venerabili Cleri Regni Hungariae… Congregatione in Diem 1-am Februarii Anni 1737. Posonium indicta, atque in Curia Archi-Episcopali Die 6-ta Februarii inchoata tractatorum, intuitu subsidii, ad reparanda Praesidia finitima. 0,01 ifm
5. Processus Reverendorum ac Religiosorum Patrum Ordinis Min. S. Francisci Conventualium 1757, 0,01 ifm
6. Protocollum Ordinationum Dioecesis Transsilvaniensis 1760, 0,01 ifm (töredék)
7. Processus Metalis Cottus Bodroghiensis 1760 (1792) 0,03 ifm
8. Regestrum Archivii Juridici 1762-1773, 0,05 ifm
9. Prothocollum eorum quae ad Canonicam almae Dioecesis Colocensis Visitationem Praeliminaria fuerunt 1763, 0,02 ifm
10. Protocollum Congregationis Generalis Cleri Almae Dioecesis Colocensis 1763, I. kötet, 0,01 ifm
11. Protocollum Congregationis Generalis Cleri Almae Dioecesis Colocensis 1763, II. kötet, 0,01 ifm
12. Protocollum Congregationis Generalis Cleri Almae Dioecesis Colocensis 1763, III. kötet, 0,01 ifm
13. Protocollum Congregationis Generalis Cleri Almae Dioecesis Colocensis 1763, IV. kötet, 0,02 ifm
14. Protocollum Comitatus Bacsiensis 1764-1771, 0,04 ifm
15. Protocollum Canonca Visitationis Districtus Tybiscani peracta 1767, 0,02 ifm
16. Protocollum Canonca Visitationis Districtus Superioris Bacsiensis peracta 1767, 0,05 ifm
17. Protocollum Canonca Visitationis Districtus Inferioris Bacsiensis peracta 1767, 0,05 ifm
18. Protocollum Actorum Cancellariae Domesticae … Adami Patachich, Episcopi M. Varadiensis 1767-1774, 0,04 ifm
19. Comitats-Bemischte … Jahre 1784. Pfarr-Beschreibungen de Anno 1785. Colocer Dioecese in Pester Comitat, 0,02 ifm
20. Cím nélküli füzet, témájában vegyes házassági, vegyes vallási ügyek szabályozásával kapcsolatos leiratok, 1785-1794, 0,01 ifm
21. Protocollum Archi Episcopale in Publicis 1788-1792, 0,03 ifm
22. Protocollum Expeditionum in sequelam Visitationis Canonicae 1803-1804, 0,02 ifm
23. Diarium Perceptionis et Erogationis pro neo exstruendo Szathmariensi Aedificio Gymnasiali factas remonstrans 1814-1818, 0,02 ifm
24. Plébánosok eskütétele 1843-1984 (1987) 0,06 ifm
25. Litterae Circulares 1852-1857, 0,01 ifm
26. Kimutatás az óbecsei rk. egyházközség bevételeiről és kiadásairól 1866-1890, 0,02 ifm
27. Naplók az óbecsei rk. templom pénztárainak számadásaihoz 1887-1888, 0,02 ifm
28. Javítási alap, Óbecse 1888-1898, 0,01 ifm
29. Építési alap, Óbecse 1888-1898, 0,01 ifm
30. Hitközségi pénztár, Óbecse 1879-1898, 0,01 ifm
31. Misepénztár, Óbecse 1889-1898, 0,01 ifm
32. Kegyes alapok, Óbecse 1887-1898, 0,02 ifm
33. Templompénztár, Óbecse 1887-1898, 0,01 ifm
34. Külvárosi új templompénztár, Óbecse 1893-1898, 0,01 ifm
35. Plébániák jövedelmeinek és kiadásainak összeírása 1896. I. kötet, Ada-Bátya, 0,06 ifm
36. Plébániák jövedelmeinek és kiadásainak összeírása 1896. II. kötet, Béreg-Foktő, 0,06 ifm
37. Plébániák jövedelmeinek és kiadásainak összeírása 1896. III. kötet, Futak-Kunbaja, 0,06 ifm
38. Plébániák jövedelmeinek és kiadásainak összeírása 1896. IV. kötet, Küllőd-Soltvadkert, 0,06 ifm
39. Plébániák jövedelmeinek és kiadásainak összeírása 1896. V. kötet, Sükösd-Zsablya, 0,06 ifm
40. A horgosi plébánia javadalom bevételi és kiadási naplója 1905-1908, 0,03 ifm
41. A hadvezetőség által elvitt harangok árának nyilvántartási főkönyve 1917-1924, 0,02 ifm
42. A Kalocsai Katholikus Kör jegyzőkönyve 1919-1933, 0,03 ifm
43. Cím nélkül, plébániai kinevezések (plébános, segédlelkész, hittanár) 1921-1939, 0,01 ifm
44. Az érseki kastély háztartási könyve 1932-1941 + "kert hozadéka" 1951, 0,01 ifm
45. Érseki kastély háztartási pénztárnaplója 1944-1949, 0,02 ifm
46. A Kalocsai Főegyházmegye Actio Catholica munkanaplója 1946-1947, 0,02 ifm