Egerth JakabEgerth Jakab: (Hódság, 1883. május 1. - Kalocsa, 1962. január 2.) Gimnázium: Kalocsa. 1902. október 29.: a római Collegium Germanicum Hungaricum növendéke. 1908. október 28.: szent., és teológiai doktori címet kapott. 1909. július 12.: hazatért, káplán Miskén, majd 1909 decemberétől Veprődön, 1911 márciusától Kishegyesen. 1911. július 5.-1919: a kalocsai szeminárium spirituálisa és teológia tanára. 1913: a Gyermek Jézus Társulat igazgatója. 1914: a kalocsai tanítóképző helyettes tanára. 1919-1944: apatini pléb. 1921. november 11.: pléb. Hódságon, és c. szentgyörgyi apát. 1922. július: apatini helyettes pléb., 1923. január 19.: u.o. pléb. 1942. április 10.: érs biztos. 1944. május 14.: Kalocsára költözött, főszentszéki bíró. 1945. szeptember 20.: az óvónőképző érs. biztosa, a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek spiritualisa. Káptalani tisztségei: 1944. április 27.: ifj. mester. 1946. április 27.: székesegyh. főesp. 1947 augusztus 22.: bácsi kisprépost. Bibliográfia: Veress II. 277. – Korrespondenzblatt 1962. 57. – Magyar Katolikus Lexikon II. 781. (Kanonokok-1998)

Egerth Jacobus dr., nat. 1. Maj. 1883. in Hódság, gymn. 1894-1902. Colocae, theol. 1902-09. Romae, 1905. doctor Phil. Rom., ord. 28. Oct. 1908. Romae, 1909. doctor SS. Theol. Rom., coop. in Miske, mox in Veprőd, 1911. in Kishegyes, mox director spiritualis in Seminario Maiori Colocae et professor subst. Lycei aeppali, 1913. director Sodalitii S. Pueritiae Jesu, 1914. prof. subst. praepar. docent. Colocae, 1917. prof. ord. Lycei aepp., 1918. defens. vinc. et promot. just. Trib. Metrop., censor dioec., examin. prosyn., membr. Commis. exam. prof. relig., 1919. paroch. in Hódság, 1921. abbas tit. de S. Georg., 1922. paroch. in Apatin, 1925. decor. cruce aur. "Pro Eccl. et Pont.", vic. foran. distr. Apatien., 1942. deput. Regni Comitiorum, 1944. canonicus Metr. Eccl. magist. jun., iudex prosyn., 1946. archidiac. cathedr., rect. eccl. in Kalocsa Sz. József, 1947. praep. min. S. Pauli de Bács, 1950. examin prosyn. Pag. (Schem. 1950)

Egerth Jakab dr. kanonok (Hódság, 1883. máj. 1. – Kalocsa, 1962. jan. 2.) 1902-1964, 0,02 ifm /Tan. Coll. Germanicum Hung. /Ogy-i képviselő 1942. /Aranymisés /Végr. 1961. /Massa (Personalia-2002)

Egerth(t) Jacobus 62, 81, 85, 86, 96, 97, 99, 109, 133, 205, 315 (Történeti Sematizmus-2002)

Egerth Jakab (Kronológia-2009)

Névtár: