EGYHÁZMEGYEI PAPI SZENÁTUS (E.P.SZ.)

1969-1992, 0,17 ifm
Névváltozatok, rokonság: Synodus, EPSZ
Nyelv: magyar, kevés latin
A sorozat ismertetése: Az Egyházmegyei Papi Szenátus a II. Vatikáni Zsinat alkotta új egyházi testület volt, tanácsadói jogkörrel, az egyházmegye képviseletében. Tagjai a káptalan, esperesek, káplánok, plébánosok, nyugdíjasok, szentszéki bírák közül együttesen kerültek ki. Kalocsán az első EPSZ tanácskozás 1970-ben történt, 12 választott és 6 kinevezett taggal.
A sorozat anyagát az EPSZ megszervezésével, a tagok kinevezésével, jelölésével, valamint az országos tapasztalatszerzéssel, tájékozódással kapcsolatos iratok alkotják, a működés rendszeressé válásától pedig a testület üléseinek jegyzőkönyvei, illetve az ott elhangzott javaslatok, hozzászólások iratai vannak túlsúlyban.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: