Eliássy FerencEliássy Ferenc: (Vác, 1790. december 2. - Rác-Militics 1874. október 7.) 1813. június 13.: szent. Káplán. 1829: Rác-Militicsen pléb. 1836: espereskerületi jegyző. 1841: esperes. 1851: kiérd. esperes. Káptalani tisztségei: 1851.: tb. (Kanonokok-1998)

Eliássy Franciscus 1790, 1813. Cooperator. — 1829 Paroch. in Rácz-Militics. 1836 Not. Dist. 1841 V.-A.-Diac. 1851 Canon. hon. et emer. V.-A.-Diac. (Schem. 1870)

Eliásy Ferenc (Vác, 1790. dec. 2. – Militics, 1874. okt. 7.) 1808-1875, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1809. /Tan. isk. biz. Váci püspöki lyceum 1808. /Inf. 1820-41, 1850. /Végr. 1871, 1874. (Personalia-2002)

Elias/ Eliás/ Eliássy/ Éliás Franciscus/Antonius 51, 121, 152, 173, 179, 223, 243, 288, 298, 317 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: