Erdey FerencErdey Ferenc: (Módos, Torontál vm., 1895. május 13. - Budapest, 1966. december 31.) Szülei Erdey Gyula vasúti tisztviselő és Weber Emília. Gimnázium: Újvidék, majd Kalocsán már mint papnövendék. Teológia, bölcsészet: 1913-1919: svájci fribourgi egyetem. Doktori címet szerzett. 1918. július 14.: u.o. szent. Két évig nem tudott hazatérni, Svájcban lelkipásztorkodott. Először a champexi fürdőben lelkész, majd a fribourgi Szent János plébánián. Főleg munkásokkal foglalkozott. 1920. május: a svájci gyermeknyaraltatási bizottság megbízásából a Svájcba küldött magyar gyermekek lelki gondozója, július végén az első gyermekcsoporttal került vissza Magyarországra. 1920. szeptember - 1921. március: Jánoshalmán káplán. 1922: Kalocsán főszentszéki jegyző, érs. szertartó és levéltáros. 1923-1925: a kalocsai nagyszeminárium filozófia tanára. Szerkeszti 1926-tól a kalocsai Árpád Könyveket, 1926-1932: a kalocsai Diáknaptár első négy évfolyamát. 1926-1939: az általa szervezett Érs. Tanítók Háza igazgatója, a tanítóképző és a polgári iskola hittanára. 1928: zsinati bíró. 1929: a Szent István Akadémia tagja. 1931: a budapesti egyetem magántanára. 1939-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet lelki igazgatója. 1942-től szerkeszti a budapesti Jézus Szíve Hirnökét. 1946. szeptember: az egyetem hittudományi karán int. tanár. 1953: a Központi Hittudományi Akadémia filozófia tanszékének tanára. Munkásságának fő területe Szent Tamás Summájának feldolgozása a keresztény bölcselet, elsősorban metafizikai és kozmológiai szempontból, továbbá a középkor bölcseleti irányzatainak bírálata volt. Elnöke volt az Orsz. Magyar. Esperanto Egyesületnek. A budapesti egyetem bekebelezett teológiai doktora. Káptalani tisztségei: 1944. január 28.: tb. Főbb munkái: (részletesen ld. Gulyás VII: 588-591.) – Synopsis Philosophiae Scholasticae (I-VII., Budapest-Torino) – A cserkészpedagógia alapelve Aquinói Sz. Tamás elméletének világánál. (Kalocsa, 1924.) – Új utak erkölcstanításunk rendszerében. (Kalocsa, 1926.) – Kant valláserkölcsi világnézete. (Szent István Könyvek 68., Budapest, 1929.) – Mi irányítsa a modern gondolkodást? (Kalocsa, 1929.) – Egy fejezet a középkori sportetika történetéből. A sport kérdése Aquinói Szt. Tamásnál. (Orsz. Testnevelési Tanács Könyvtára 44., Budapest, 1930.) – Szellemi kultúrélet a 13. sz.-ban és Szent Tamás. (Aquinói Szt. Tamás és a modern kultúra. 1., Kalocsa, 1930.) – A 13. sz. bölcseletének válsága és Aquinói Szt. Tamás. (A Szent István Akadémia Hittud.-Bölcseleti Oszt. Felolv. 2: 4., Budapest, 1930.) – Unua eukaristia esperanto mondkunveno en Bp. (szerk., Budapest, 1938.) – A bölcselet válsága a középkorban. (Budapest, 1944.) – Aszketika és misztika (Budapest, 1952.) – Enciclopedia teologica. (I-II., Budapest, 1953.) Bibliográfia: Corvina 1933. – Magyar Könyvészet 1934-1940. – Szt. István Akad. tagajánl. (Bp., 1929.) – Katolikus Lexikon II. 35. – Magy. Könyvkeresk. évkönyve 1932. – Új Idők Lexikon IX. – Magy. Nemzeti Bibl. 1942, 1946-1947. – Sajtókam. évkönyve 1943. – Magy. Közl. 1946. 273. sz. – Gulyás VII. 588. – Magyar Életrajzi Lexikon I. 437. (Kanonokok-1998)

Erdey Franciscus dr., nat. 13. Maj. 1895. in Módos (Com. Torontál), gymn. 1905-13. Újvidék et Colocae, theol. 1913-19. Friburgi, ord. 14. Jul. 1918. ibidem, coop. in paroch. S. Johann. Friburgi, 1920. coop. in Jánoshalma, 1922. caerem. et archiv. aepp. et notar. Trib. Metr., 1923. prof. philos Lyceo aepp., 1925. director. inst. Tanítókháza, capell S. S. ad hon., 1926. prof. relig. in praepar. et schol. Colocen., 1928. judex prosyn., 1929. membr. Academiae. S. Stephani Budapestini, 1931. professor aggregatus Univ. Budapestinen., 1935. cubicularius S. S. ad hon., 1936. professor extraord. tit. Universitatis Pázmány Budapestinen., 1939. dir. spir. in Sem. Cent. Budapestinen., 1946. prof. suppl. Univ. Budapestinen., 1949. pens. prov., 1950. prof. suppl. Academiae Theol. Budapestinen. Pag. (Schem. 1950) Doctor SS. Theol. Friburg., Doct. SS. Theol. colleg. Budapest (Schem. 1942)

Erdey Ferenc dr. (Módos, Torontál m. 1895. máj. 13. – Budapest, 1966. dec. 31.) 1912-1967, 0,03 ifm /Tan. Institutum Friburgense, Collegium Friburgense 1912-20. /Res Militaris 1917. /Libri, disszertáció nyomtatása 1921. /Központi Papnövelde spirituálisa 1939-46. /Pázmány Péter Egyetem Hittud. Karának tanára 1946. /Végr. 1963. /Massa (Personalia-2002)

Erdey Franciscus 72, 75, 77, 81, 109, 211 (Történeti Sematizmus-2002)

Erdey Ferenc (Kronológia-2009)

Névtár: