Erdős József dr.Erdős Josephus dr., nat. 9. Mart. 1900. in Péterréve, gymn. 1910-18. Colocae, theol. 1918-22. Colocae, ord. 13. Aug. 1922. Colocae, coop. in Bácsalmás, 1923. in Jánoshalma, 1926. in Baja-Belváros, simul et catechecheta in schol. civ. Ludimagist., 1930. catech. in schol. civ. et praepar. Colocen., concionator in Metrop. Eccl., praefect. stud. in Tanítókháza, defensor vinculi, 1931. dimissus. ad univ. Szeged, 1935. doctor scient. natur. Szegedien., prof. relig. in praepar. Colocen., iterum praefectus stud. in Tanítókháza, 1938. oeconom. Semin. Maj., 1939. judex prosyn., direct. Praepar. puell. et Inst. pro Asyl. parv. Colocen., prof. examininatus pro scholis. med. scient. natur., 1940. membr. commiss. examin. prof. relig., 1941. inspect. in praepar. et asyl. parv. cath. regni, 1947. cubic. S. S. supranum., 1948. par. in Tompa Sz. János. Pag. (Schem. 1950)

Erdős József dr. (Péterréve, 1900. márc. 9. – Székesfehérvár, 1971. aug. 1.) 1923-1973, 0,04 ifm /Inf. 1949-50. /Dispositio /Tan. Szeged, földrajz-természetrajz tanári diploma 1934, Ferenc József Tudományegyetemen filozófia doktora 1935. / Bp-i Szent Imre Koll., prefektusa 1935. /Tud. segély tanulmányának kinyomtatásához 1944. /Tanulmányi felügyelő 1947. /Papi nyugdíj /Végr. 1971. /Massa /Műveinek jegyzéke megvan, számos tanulmány a rovarokról. (Personalia-2002)

Erdős Josephus káplán Bácsalmás 1923. 138 (Történeti Sematizmus-2002)

Erdős József (Kronológia-2009)

Névtár: