Fektor Josephus
Fektor Josephus plébános Kecskemét, Szent Mária Magdolnáról nevezett magodlini prépost 1862-1870. 67 (Történeti Sematizmus-2002)

Fektor Josephus, Praep. Paroch. in Kecskeméth. (Schem. 1870)

 

Névtár: