FŐEGYHÁZMEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG (1856-1919)

ISKOLÁK EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐJE (1862-1869)
Lichtensteiger Ferenc (1862-1866) Schuszter Constantinus (1867-1869)
ÉRSEKI FŐTANFELÜGYELŐ (1870-1919)
Schreyer János (1870-1873) Kubinszky Mihály (1874-1881) Mayer Béla (1882-1905) Zundl Péter (1906-1914) üresedés (1919)
FŐTANFELÜGYELŐ SEGÉDJE (1874-1919)
Kleiner Lajos (1874-1878) Petrovácz József (1880-1919)

HIVATALOS ISKOLALÁTOGATÓK (1882-1911)
I. főtankerület: miskei, hajósi és keceli espereskerület (1882-1891) kalocsai, miskei és keceli espereskerület (1892-1911): Kleiner Lajos (1882-1889) Fonyó Pál (1890) Boromissza István (1891-1896) Virág István (1897-1904) Makay Gábor (1905-1911)
II. főtankerület: bajai, szántovai, almási és szabadkai espereskerület (1882-1891) hajósi, almási és szabadkai espereskerület (1892-1911): Boromissza Tibor dr. (1882-1893) Maison Mihály (1894-1903) Zgama Károly dr. (1904-1911)
III. főtankerület: zombori, apatini, kúlai, bácsi és palánkai espereskerület (1882-1891) zombori, bajai és szántovai espereskerület (1892-1911):
Pálich János (1882-1885) Puck István (1886-1890) Hoffmann Károly (1891) Lajthay János (1892-1903) Maison Mihály (1904-1911)
IV. főtankerület: topolyai, óbecsei és újvidéki espereskerület (1882-1891) apatini, bácsi és kúlai espereskerület (1892-1911):
Szulik József (1882-1888) Zittl Róbert (1889-1891) Hoffmann Károly dr. (1892-1902) Mladoniczky Vince (1903-1907) üresedés (1908-1911)
V. főtankerület: topolyai, ó-becsei és zentai espereskerület (1892-1911):
Ujhelyi Ágoston (1892-1896) Márton Mátyás (1897-1911)
VI. főtankerület: palánkai és újvidéki espereskerület (1892-1911):
Zittl Róbert (1892-1895) Kirschbaum Lajos (1896-1911)

TANFELÜGYELŐK (1856-1919)
A tankerületi beosztás mindvégig az espereskerületek beosztását követte, a kerületi tanfelügyelők személye pedig megegyezett a kerületi esperesekével. A személyek felsorolását ld. a C.1.) pont alatt (esperesek, espereskerületek), a listát itt nem ismételjük meg. Az espereseken kívül egyetlen esetben szerepelt segédtanfelügyelő is, a következők szerint: Szabadka, Baja és Újvidék önálló segédtanfelügyelője (1900-1904):
Kurucz Gyula (1900-1901) Adamovich Pál (1902-1904)