Földesdy Antal
Földesdy Antal: (Kula, 1892. október 15. - Kalocsa, 1970. október 7.) 1903-1911: gimnázium Újverbászon, Kalocsán. 1911-1915: teológia Budapesten. 1915. június 12.: Kalocsán szent. Káplán Fajszon. 1916: a bajai Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek tanítónőképzőjének és polgári iskolájának hitoktatója. 1923: a kalocsai nagyszeminárium tanára, tanulmányi felügyelője, a polgári iskola és a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek tanítónőképzőjének hitszónoka és hitoktatója. 1927: a szegények ügyvédje. 1928: zsinati vizsgáló, kötelékvédő. 1930: az egyházmegye középiskoláiban folyó hitoktatás felügyelője. 1931: főegyházmegyei tanfelügyelő. 1932: zsinati bíró. 1936: keceli helyettes gondnok, majd u.o. pléb. és esperes. A Budapesti Egyetem teológiai doktora. Káptalani tisztségei: 1939. augusztus 31.: tb. (Kanonokok-1998)

Földesdy Antonius dr., nat. 15. Oct. 1892. in Kula, gymn. 1903-11. in Újverbász et Colocae, theol. 1911-15. in Budapest, ord. 12. Jun. 1915. Colocae, coop. in Fajsz, 1916. catecheta in praeparandia et schol. civil Ludimag. (Paup. de Dom. Nostra Ludium) in Baja, 1923. professor Lycei aepp. et praefectus studiorum Sem. Mai. Colocae, concionator et catecheta in scholis. civil., dein praepar. puell. Ludimag. (Paup. de Dom. Nostra Ludimagistrarum) ibidem, 1927. advocatus pauperum consist Trib. Metr. doctor SS. Theol. Budapestinen., 1928. examinator synodalis, promotor justitiae, 1929. cubic. S. S. ad hon., 1930. inspector pro recatech. in schol. med. dioec., 1931. inspector schol. cath. archidioec., 1932. judex prosyn., 1936. vic. oec. in Kecel, mox paroch. ibidem, vicar. foran. distr. Kecelen, 1939-51. canonicus M. E. ad hon., 1951. abbas tit. de Martonos. Pag. (Schem. 1950)

Földesdy (Fürstner) Antal dr. (Kula, 1892. okt. 15. – Kalocsa, 1970. okt. 7.) 1911-1971, 0,03 ifm /Tan. Leckekönyv Bp-i Kir. Tudományegyetem Hittud. Kar 1911-15. /Érettségi biz. kalocsai jezsuita gimn. 1911. Központi Papnevelde (inf. vizsgadíjak) 1911-23. /Teol. doktori oklevél 1927. /Pápai kamarás 1929. /Honosítási iratok 1923-27. /Névmagyarosítás 1932. /Szül. akv-i kiv. 1940. /Polgári per (autóbaleset) 1942. /Martonosi c. apát 1951. /Papi nyugdíj /Végr. 1970. /Obitus /Massa (Personalia-2002)

Földesdy Antal (Kronológia-2009)

 

Névtár: