Fonyó Pál
Fonyó Paulus, nat. 1847. Jun. 4. Szegedini, ordin. 1871. Jul. 26. Cooperator in Regőcze, Temerin, Óbecse, Coloczae, 1878. Catech. in elem. Schol, et Praep. Bajae, Capell. Honv. reserv. 1883. Prof. in praeparandia cath. Doc. Coloczae, 1884. Cath. Sodal. Unionis Praeses, Examinat. Commis. Prof. doctr. relig. in Scholis med. appl. Membrum, 1886. Parochus in Sükösd, 1889. Capell. Suae Sanctit. ad honor., Visitator Scholar. et Notar. Distr., 1890. Paroch. in Óbecse, 1892. Sectionis scientificae ac litterariae Societatis S. Stephani Membrum, 1893. Cathol. Sodalium Unionis Praeses, 1899. beneficium parochiale resignavit. 1907. Administ. in Szentágota Dioec. Transsylvan. (Schem. 1908)

Fonyó Pál (Szeged, 1847. jún. 4. – Segesvár, 1911. márc. 1.) 1877-1911, 0,82 ifm /Szentszéki per, fegyelmi 1890-1906. /Erdélyi egyházmegyében működött pár évet. (Personalia-2002)

Fonyó Paulus 88, 97, 98, 102, 105, 110, 111, 214, 255, 256, 271, 275, 298, 326, 327 (Történeti Sematizmus-2002)

 

Névtár: