Göbel Ferenc

Göbel Ferenc Xavér: (1786. - Kalocsa, 1856. december 12.) 1809: szent. Érs. iktató, szertartó. 1812: császártöltési pléb., espereskerületi jegyző. 1821: temerini pléb. 1830: esperes. 1843: Boldogságos Szűz Máriáról nev. ugrai apát. Káptalani tisztségei: 1829: tb. 1838. április 30.: ifj. mester. 1840. július 1.: bácsi főesp. 1844. december 4.: székesegyh. főesp. 1848. október 16.: őr. 1853. augusztus 10.: olvasó. (Kanonokok-1998)
Göbel Franciscus nat. 1786, 1809 Protocollista dioecesanus et Ceremon. Eppalis annis 5, - - a. 1812 par in Császártöltés, et Not. Distr. 1821 Par. in Temerin. 1829 Can. hon. 1830 V-A-D. 1838 act. Can. Mag. Jun. 1843 Abbas B. M. V. de Ugra. 1853 Lector (Schem. 1854)
GÉBEL/ GÖBEL Franciscus Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal szentszéki iktató, jegyzőkönyvvezető 1808-1809. 72 (Történeti Sematizmus-2002)
GÖBEL ld. GEBEL (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: