Gyetvai Péter

Gyetvai Péter: (Péterréve, 1912. május 26. - Kalocsa, 1988. július 15.) Gimnázium Kalocsán. Teológia: Budapest. 1938. március 20.: u.o. szent. Lelkipásztor a kalocsai Szt. Szív Otthonban, majd novembertől Fajszon káplán. 1939: a budapesti Pázmány Péter Egyetemen teológiai doktori címet kapott. Januártól a kalocsai Szt. Imre plébánia káplánja, főszentszéki ügyvéd és jegyző, érs. jegyző és levéltáros. 1940: főszentszéki jegyző, érs. szertartó. 1944: érs. titkár, főegyházmegyei főtanfelügyelő, főegyházmegyei cenzor, főszentszéki bíró, az Érs. Hitoktatónőképző igazgatója és tanára. 1948: főegyházmegyei hitoktatási felügyelő. 1950: irodaigazgató, érs. javak kezelője, zsinati vizsgáló. 1957-1973: ált. gondnok. 1973: Kalocsai Papi Otthon igazgatója. Káptalani tisztségei: 1946. december 27.: tb. Munkája: A vallás körüli felségjogok „jura circa sacra” a m. közjogászoknál és kánonistáknál. Dolg. a Budapesti Tudományegyetem Kánonjogi Szemináriumából. 4. (Budapest, 1938.) – Egyházi szervezés főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén. (Görres Gesellschaft, München 1987.) – A tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. (Kalocsa, 1992.) Bibliográfia: Magyar Könyvészet1941. – MTC Kalocsa, 1944. – Gulyás XI. 747-750. Hetényi Varga Károly II. 65-67. (Kanonokok-1998)
Gyetvai Péter Dr. szül. 1912. máj. 26. Péterréve (Jugoszlávia), gimn. 1924-1932 Kalocsa, teol. 1932-1938 Budapest, szent. 1938. márc. 20. Budapest, 1938 hittud. doktor Budapest, lelk. Kalocsa-Szent Szív Otthon, majd káplán Fajsz, 1939 kápl. Kalocsa-Szent Imre, főszsz. ügyvéd, érs. levéltáros, főszsz. aljegyző, 1940 főszsz. jegyző, érs. szertartó, 1944 érs. titkár, főe. tanfelügyelő, főe. cenzor, főszsz. bíró, Érseki Hitoktatónőképző igazg. és tanár, 1946 főegyházmegyei főtanfelügyelő, tb. kanonok, 1948 főe. hitoktatási főfelügyelő, 1950 érs. irodaigazgató, érs. javak kezelője, zsin. vizsg., 1957 főe. és érs. általános gondnok, 1973 Kalocsai. Papi Otthon igazgatója. (Schem. 1975)
Gyetvai Petrus dr., nat. 26. Maj. 1912. in Péterréve, gymn. 1924-32. Colocae, theol. 1932-38. in Budapest, ord. 20. Mart. 1938. in Budapest, doctor SS. Theol. Budapest., curat. Sor. Colocae in "Sz. Szív Otthon", 1938. Nov. coop. in Fajsz, 1939. Jan. in Kalocsa Sz. Imre, Febr. advoc. Trib. Metr., Aug. notarius Curiae. aepp., archiv. ejusdem, necnon notarius Trib. Metr. subst., 1940. notar. Trib. Metr. ord. et caeremon. aepp., 1944. secr. aepp. et inspect. schol. cath. adioec., censor dioec., judex prosyn., dir. Inst. Praepar. Catechetiss., 1946. inspect. supr. schol. cath. adioec., canonicus ad hon., 1948. inspect. supr. rei catech. adioec., 1950. dir. cancell. aepp. et dir. bon. aepp., examin. prosyn. Pag. (Schem. 1950)
Gyetvai Péter (Kronológia-2009)

Névtár: