Hivatásunk egyházi megnyilatkozások fényében

"A levéltáros munka az igazságnak tett szeretet-szolgálat." (II. János Pál pápa)

"Az Egyház gondolkodásában a levéltárak valóban a keresztény közösségek emlékezetének őrzőhelyei és az új evangelizáció kulturális tényezői. Sajátosságuk abban rejlik, hogy elsődleges módon örökítik meg az Egyház századok során megtett útját. (...)
Saját múltjának dokumentumokra és nem előítéletekre alapozott tanulmányozása "emberségben tapasztaltabbá" teszi az Egyházat, mivel megismerteti történelmi jelentőségét, és egyidejűleg lehetővé teszi, hogy felismerje a maga szükségszerűségében sokféle és folyamatos munkálkodását az inkulturáció és a kultúrák átalakítása tekintetében. Az egyháztörténeti kutatás megmutathatja a Hagyomány összetevőire alapozott jövőt, ahol az emlék egyben prófécia is. (...)
Óriásoknak érezzük magunkat, annak ellenére, hogy törpék vagyunk, amennyiben tudatában vagyunk annak, hogy mögöttünk generációk vannak, akik megelőztek minket az egy hit jelében. A történeti források valójában egy megszakítatlan, folytonos rendszerbe foglalják az Egyházat." (Részletek Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben c. körlevél előszavából, melyet az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága adott ki 1997 februárjában. Magyar nyelvű fordítása megjelent: Szent István Társulat, Budapest, 1998.)