Ipolyi László

Ipolyi László: (Bajta, 1914. november 27. - Székesfehérvár, 1998. január 27.) 1941. október 26.: Rómában szent. 1938: filozófiai licentiátust szerzett u.o. 1942: káplán Akasztón, majd hitoktató-káplán Topolyán. 1943: hittanár Kalocsán. 1944: káplán a kalocsai Belvárosi plébánián. 1946: hittanár Baján. 1948: a Zárdakápolna igazgatója. 1949: Budapesten teológiai doktori címet kapott. 1950: helyettes lelkipásztor a bajai Szt. János plébánián, majd kisegítő lelkipásztor a bajai Belvárosi plébánián. 1956: kántor u.o. 1958: a szegedi Hittudományi Főiskola tanára, majd érs. tanácsos. 1968: zsinati vizsgáló. 1973: c. apát. 1980: főszentszéki bíró. 1986: bírósági helynök Kalocsán. 1986-1991: a Bajai Teol. Tanfolyam igazgatója és 1993-ig előadója. 1995: bírósági helynöksége alól felmentve, marad főszentszéki bíró. 1996: nyugállományba vonult. 1997: a Székesfehérvári Papi Otthonba került. Káptalani tisztségei: 1983. szeptember 10.: id. mester. 1984. október 18. (kinev.): bodrogi főesp. 1988. június 19.: bácsi főesp. 1992. június 30.: székesegyh. főesp. 1993. szeptember 1. (kinev.): bácsi kisprépost. 1994. december 17.: őr. 1997. október 24.: éneklő. (Kanonokok-1998)
Ipolyi László dr. szül. Bajta (Csehszlovákia), 1914. nov. 27., gimn. 1927-1935 Kalocsa, teol. 1935-1942 Róma, szent. Róma, 1941. okt. 26. 1938 filozófia licent. Róma, 1942 káplán Akasztó, majd hitokt. kápl. Topolya, 1943 hittanár Kalocsa, 1944 kápl. Kalocsa-Belv., 1946 hittan. Baja, 1948 zárda-kápolna (Iskolanővérek kápolnájának) igazg., 1949 hittud. doktor Budapest, 1950 lelk. h. Baja-Szt. János, majd kiseg. lelk. Baja-Belv., 1956 kántor u. o., 1958. Hittud. Főisk. tanár Szeged, érs. tanácsos, 1968 zsin. vizsg., 1973 c. apát, 1980 főszsz. bíró, 1983 id. mesterkanonok, 1984 bodrogi főesp., 1986 bírósági helyn. Kalocsa, Bajai Teol. Tanf. ig., 1988 bácsi főesp. (Schem. 1990)
Ipolyi Ladislaus dr., nat. 27. nov. 1914. in Bajta (Com. Hont), gymn. 1928-35. Colocae, theol. 1935-42. Romae, ord. 26. Oct. 1941. Romae, 1942. Aug. coop. in Akasztó, Sept. in Topolya, Oct. catech. ibidem, 1943. prof. relig. praepar. puell. Colocae, 1944. etiam coop. auxil. in Kalocsa-Belváros, 1946. prof. relig. praepar. puell. in Baja, 1948. rect. orat. Ludimagistr., 1949. doctor SS. Theol. Budapestinen., 1950. jun. vic. oec. in Baja. Sz. János, Jul. coop. auxil. in Baja-Belváros. Pag. (Schem. 1950)
Ipolyi László (Kronológia-2009)

Névtár: