Ivó József

Ivó József: (Bátya, 1928. március 16. -) 1953. június 7.: Szegeden szent. Káplán 1954: Dusnokon, 1957: a tompai Szt. János plébánián, 1958: Csikérián, 1961: Bácsbokodon, 1962: Bajaszentistvánon, 1964: a tompai Szt. János plébánián, 1965: Bácsalmáson, 1967: Csengődön, majd Akasztón. 1971: pléb. Miskén. 1981: érs. tanácsos. 1982: esperes. 1987: Egyházmegyei Caritas ügyintézője. 1996: kiérd. esperes. 1997. Szent István templom igazgatója Kalocsán. Káptalani tisztségei: 1984. október 18. (kinev.): tb. (Kanonokok-1998)
Ivó József szül. Bátya, 1928. márc. 16., gimn. 1940-1948 Kalocsa, teol. 1948-1951 Kalocsa, 1951-1953 Szeged, 1953-1954 Budapest, szent. Szeged, 1953. jún. 7., káplán: 1954 Dusnok, 1957 Tompa-Szt. János, 1958 Csikéria, 1961 Bácsbokod, 1962 Baja-Szt. István, 1964 Tompa-Szt. János, 1965 Bácsalmás, 1967 Csengőd, majd hitokt. káplán Akasztó, 1971 pléb. Miske, 1981 érs. tanácsos, 1982 esp., 1984 tb. kanonok, 1987 egyhm. Caritas ügyintéző. (Schem. 1990)
Ivó József (Kronológia-2009)

Névtár: