Jámbor Paulus

Jámbor Paulus nat. 1821 1844 Cooperator. — 1848 Par. in Jankovácz. 1849 extra cur. anim. et offic. const. 1860. Coop. 1861. Direct. in maj. Gymn. Maria-Theresiop. (Schem. 1865)
Jámbor Pál (Paks, 1821. jan. 16. – Szabadka, 1897. ápr. 14.) 1839-1897, 0,08 ifm /Szül. akv-i kivonat 1839. /Tan. isk. biz. Váci Püspöki Lyceum 1839. /Inf. 1844-47, 1848-49-es tevékenysége miatt külföldre menekül /Szentszéki per 1850-52. /Országgyűlési követ 1861. /Szabadkai iskolaigazgatói állását támadják 1864. /Aposztata, majd halálos ágyán visszatért 1897. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
JÁMBOR Paulus káplán Óbecsén 1845-1848, lelkipásztori szolgálat alól felmentve 1851-1860, káplán Kishegyesen 1861, Szabadkai Gimnázium, director Gymnasii 1862-1869, ablegatus in Regni comitiis Pestini 1870-1871. 102, 104, 112, 224, 255 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: