JUS ECCLESIASTICUM

1966-1986, 0,09 ifm
Névváltozatok, rokonság: Jus Canonicum
Keresőszavak: kánonjog, egyházjog
Nyelv: magyar, latin
A sorozat ismertetése: A kánonjog módosítása, II. Vatikáni Zsinat rendelkezéseinek megfelelő átdolgozásával kapcsolatos iratok alkotják a sorozatot. A témában tartott kánonjogi konferenciák, püspöki szinódusok, az új kódex kidolgozására, részleteire tett javaslatok, végül a kánonjog tanításának kérdéseivel foglalkozó iratok is előfordulnak.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: