KATOLIKUS ISKOLÁK

1950-1992, 0,36 ifm
Névváltozatok, rokonság: Iskolai, ld. még Hitoktatás
Keresőszavak: oktatás, iskolák, Katolikus Középiskolai Főhatóság
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: Az 1950-es VKM és Katolikus Egyház közötti megállapodás (mely egyben a sorozat kezdőirata) értelmében 8 gimnázium maradt egyházi kezelésben, létrejött felügyeleti szervük, a Katolikus Középiskolai Főhatóság (KKF). Az iskolák 1968-ban részletes rendtartást, szabályzatot kaptak. Fenntartásukat a működtető szerzetesrendeknek a püspökkari támogatáson túl külföldi segélyek, s az e célra tartott évenkénti templomi gyűjtések is segítették. A KKF működésének, üléseinek iratai is megtalálhatók: tanárok kitüntetése, versenypályázatok diákok számára, külföldi konferenciák katolikus iskolák számára, növendékek ösztöndíjai. 1989-92 között változik az iratok jellege, új iskolák indítására is lehetőség nyílt, igényfelmérések, összeírások, jelentések előzték meg az iskolaalapításokat, Országos Katolikus Iskolabizottság született stb. Ebben a három évben keletkezett a sorozat anyagának közel fele.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: