Kékesi János

Kékesi János: (Budapest, 1911. december 16. - Kalocsa, 1977. szeptember 27.) 1922-1931: gimnázium Budapesten, Kalocsán. 1931-1936: teológia Kalocsán. Káplán 1936: Bácsbokodon, 1941: Veprődön, 1942: hitoktató káplán Szenttamáson. 1945: hadifogságba esett, majd betegszabadságot kapott. 1947: káplán Soltvadkerten, 1950: Kiskőrösön, 1951: helyettes káplán Hartán, 1953: hitoktató káplán a kalocsai Belvárosi plébánián, kisegítő lelkipásztor a Szt. István plébánián. 1954: hitoktató a kalocsai Belvárosi plébánián. 1955: helyettes pléb. a kalocsai Szt. Péter plébánián, majd helyettes esperes, a szegények ügyvédje. 1957: lelkipásztor a kalocsai Szt. Péter plébánián. 1959: érs. tanácsos. 1962: könyvtáros a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban, majd főszentszéki házasságvédő, kisegítő lelkipásztor a kalocsai Szt. István plébánián. 1964: templomigazgató u.o. 1966: főkönyvtáros a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban, kisegítő lelkipásztor a kalocsai Szt. István plébánián, FET tag. 1967: főegyházmegyei ügyész, majd főszentszéki bíró. 1969: EPSZ titkár. Káptalani tisztségei: 1973. február 18. (kinev.): tb. (Kanonokok-1998)
Kékesi János szül. 1911. dec. 16. Budapest, gimn. 1922-1931 Budapest, Kalocsa, teol. 1931-1936 Kalocsa, szent. 1936. jún. 14. Kalocsa, káplán: 1936 Bácsbokod, 1941 Veprőd, 1942 hitokt. káplán Szenttamás, 1945 hadifogság, majd betegszab., 1947 kápl. Soltvadkert, 1950 Kiskőrös, 1951 helyettes káplán Harta, 1953 hitokt. kápl. Kalocsa-Belv., kis. lelk. Kalocsa-Szent István, 1954 hitokt. Kalocsa-Belv., 1955 pléb. h. Kalocsa-Szent Péter, majd h. esperes, 1955 szegények ügyvédje, 1957 lelk. Kalocsa-Szent Péter, 1959 érs. tanácsos, 1962 könyvtáros. Főszék. Könyvtárban, majd főszsz. házasságvédő, majd kis. lelk. Kalocsa-Szent István, 1964 templ. ig. u. o., 1966 főkönyvtáros, kis. lelk. Kalocsa-Szent István, 1967 főe. ügyész, majd főszsze. bíró, 1966 FET tag, 1969 EPSZ titkár, 1973 tb. kanonok. (Schem. 1975)
Kékesi Joannes, nat. 16. Dec. 1911. in Budapest, gymn. 1922-31. in Budapest et Colocae, theol. 1931-36. Colocae, ord. 14. Jun. 1936. Colocae, coop. in Bácsbokod, 1941. in Veprőd, 1942. in Szenttamás, 1944. auxil. in Basil. S. Steph. in Budapest, 1945. valetud. et auxil. in par. S. Marg. in Budapest, 1947. coop. in Soltvadkert, 1950. Jul. cap. loc. in Drágszél, Sept. coop. in Kiskőrös. Pag. (Schem. 1950)
Kékesi (Kiefer) János (Budapest, 1911. dec. 16. – Budapest, 1977. szept. 26.) 1938-1977, 0,03 ifm /Inf. 1938-49. /Névmagyarosítás, szül. akv-i kiv. 1945. /Posthuma Subst. /Celebret megújítások, szabadságok /könyvtáros a Főszékesegyházi Könyvtárban 1862-77. /Obitus, halotti akv-i kiv. /Massa (+Hagyaték) (Personalia-2002)
Kékesi (Kiefer) János egyházmegyén kívüli szolgálatban 1945, vezetéknevét belügyminiszteri engedéllyel Kékesire változtatta 1945, káplán Soltvadkerten 1947, Miskén 1950, Kiskőrösön 1950, kisegítő lelkész Hartán 1951, lelkész Kalocsa Szent Istvánon 1953, hitoktató káplán Kalocsa Szőlőkben 1955, plébános Kalocsa Szőlőkben 1958, érseki tanácsos 1962, főszentszéki házassági kötelékvédő 1962, plébános Kecel Beltéren 1965, prosynodalis bíró, főegyházmegye ügyésze 1967, Egyházművészeti Tanács tagja 1968, Egyházmegyei Papi Szenátus titkára 1969, tiszteletbeli kanonok 1973, érseki főkönyvtáros 1976, elhunyt 1977. szeptember 27. Budapesten, Kalocsán temették el a papi kriptában. (Kronológia-2009)

Névtár: