KFL-online: 40 ezer kutatható képfelvétel a Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltárból (2012.05.25.)

Több mint 40 ezer digitális képfelvétel vált kutathatóvá a Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár anyagáról a KFL E-kutatás szolgáltatása fejlesztésének eredményeként. "KFL-online" nevet viselő szolgáltatásunk a levéltári állomány hierarchikus rendjét követve, a levéltári jelzetek használatával közli az elkészült képanyagokat. A jövőben tehát regisztrált kutatóink az E-kutatás szolgáltatás startlapján két lehetőség közül is választhatnak: vagy a Matricula-Historia-online család- és helytörténeti kutatásokat segítő, tematikus képgyűjteményét keresik fel, vagy a levéltár egyéb állományaiban böngésznek a KFL-online segítségével.
Az elmúlt időszakban a Gazdasági Levéltár kötetes- (jegyzőkönyvek, iktatók, mutatók) és gyűjteményes állományairól készültek darabszintű segédletek (leírások-jegyzékek, melyek elérhetők-letölthetők honlapunk Tematikus segédletek c. oldalán) és digitális képfelvételek a következők szerint:
KFL.III.2.a. Gazdasági szék (tisztiszék) ülésjegyzőkönyvei és azok segédletei 1779-1862, 3,55 ifm, 86 raktári egység (kötet), 13.020 digitális képfelvétel
Patachich Ádám érsek idején, a 18. sz. derekán rendszeressé váltak a gazdatiszti ülések, melyek jegyzőkönyvei jól dokumentálják az érseki birtok életét, tartalmazzák a központba érkező levelek és számadások rövid tartalmi összefoglalását, majd a hivatal válaszait, intézkedéseit és határozatait. Ezt a központi irányító szerepet a feudális kor végén, az 1850-es évek közepétől a jószágigazgatóság vette át.
KFL.III.3.a. Kalocsai Érsekuradalmi Jószágigazgatóság - Iktatókönyvek, mutatók 1857-1946, 97 raktári egység (kötet), 11.606 digitális képfelvétel
A jószágigazgatóság volt a 19. század közepétől az uradalom központi, irányító szerve. Iktató- és mutatókönyvei segítségével áttekinthető az uradalom kiterjedt levelezése, a legfontosabb döntések-ügyek.
KFL.III.5.a. Birtokjogi iratgyűjtemény, jogbiztosító iratok 1580-1941, 1,56 ifm, 12 raktári egység (10 doboz, 1 kötet, 1 köteg), 770 leírási tétel (dokumentum), 4.505 digitális képfelvétel
A birtokjogi iratgyűjtemény döntő részben feudális kori, feltehetően a 19. század végén egybegyűjtött iratokból áll, melyek az érseki nagybirtok életének legfontosabb eseményeit, birtokviszonyainak változásait dokumentálták. Az eredetileg 769 számozott tételből álló, egységes sorozat ma már sajnos hiányos, eredeti rendje megbomlott, módszeresen kiemelték belőle pl. az urbáriumokat.
KFL.III.5.b. Birtokjogi iratgyűjtemény, urbáriumok gyűjteménye 1743-1854, kb. 1,5 ifm, 10 raktári egység (doboz), 219 dokumentum, 2.668 digitális képfelvétel
Az előző pontban említett birtokjogi iratgyűjteménnyel összefüggésben, annak egyik témájaként létrehozott gyűjtemény. Úrbéri összeírások a levéltár más állományaiban, pl. az Érseki Úriszék irataiban is előfordulnak (KFL.III.6.b.), a tematikus gyűjtemény tehát nem teljes.
KFL.III.6.a. Úriszéki jegyzőkönyvek 1761-1848, 20 raktári egység (kötet), 3.758 digitális képfelvétel
A Kalocsai Érseki Úriszék jegyzőkönyvei 1731-től kezdődően vannak a Gazdasági Levéltárban, a csatolt leírás (és az elkészült digitális képanyag) egyelőre a kötetes formátumú jegyzőkönyvek információit tartalmazza.
KFL.III.7.a. Ügyvédi Hivatal – Iktatókönyvek, mutatók 1828-1934, 47 raktári egység (kötet), 5.294 digitális képfelvétel
Az Ügyvédi Hivatal az érseki gazdaság képviseletének (s a 18. sz. első felében a birtok irányításának) legfontosabb szerve volt. Iratai nemcsak a birtokigazgatás, a jogi képviselet, hanem a helytörténeti kutatások szempontjából is fontosak, hiszen itt található az egyes települések határainak elválasztása-rendezése. A digitalizált iktatók-mutatók segítenek a nagy mennyiségű iratanyag áttekintésében.

A KFL-online böngészhető képállományát a jövőben tovább fejlesztjük majd, elsősorban levéltárunk kötetes- és gyűjteményes anyagaival szeretnénk folytatni a munkát.

Hírek: