KFL.III.17. Kataszteri iratok 1851-1944

37 raktári egység (23 doboz, 12 csomó, 2 téka)
Az iratanyag első része az ideiglenes kataszterre (1851-) vonatkozik, második része pedig az állandó kataszter (1875-) dokumentumait foglalja magában. (Az elkészült jegyzék a rendezés során előkerült terveknek kb. felét tartalmazza, kb. 150-200 db még feldolgozásra vár.)

KFL.III.17.1. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Dusnok, Bogyiszló 1851-1852
KFL.III.17.2. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Csanád, Foktő 1851-1852
KFL.III.17.3. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Hajós 1851-1852
KFL.III.17.4. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Kalocsa 1851-1852
KFL.III.17.5. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Kalocsa 1851-1852
KFL.III.17.6. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Kalocsa 1851-1852
KFL.III.17.7. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Kalocsa 1851-1852
KFL.III.17.8. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Miske 1851-1852
KFL.III.17.9. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Nádudvar 1851-1852
KFL.III.17.10. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Sükösd 1851-1852
KFL.III.17.11. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Szeremle, Szentkirály, Szentistván 1851-1852
KFL.III.17.12. doboz: Ideiglenes telekkönyv: Szentistván (szőlő) 1855
KFL.III.17.13. doboz: Ideiglenes kataszter, úrbérrendezés A-H 1850-1875
KFL.III.17.14. doboz: Ideiglenes kataszter, úrbérrendezés K-O 1850-1875
KFL.III.17.15. doboz: Ideiglenes kataszter, úrbérrendezés P-V 1850-1875
KFL.III.17.16. doboz: Ideiglenes kataszter bevallások 1850-1875
KFL.III.17.17. doboz: Jószágigazgatóság kataszterrel kapcsolatos átiratai 1850-1910
KFL.III.17.18. csomó: Ideiglenes kataszter birtokív összesítők: Bács, Bödbakod, Bogyiszló 1860
KFL.III.17.19. csomó: Ideiglenes kataszter birtokív összesítők: Csanád, Csávoly, Gombolyag, Hajós, Izsák, Miske 1860
KFL.III.17.20. csomó: Ideiglenes kataszter birtokív összesítők: Szeremle 1860
KFL.III.17.21. doboz: Állandó kataszter birtokrészlet jegyzőkönyv: Bács 1877, Bácsújfalu 1877
KFL.III.17.22. doboz: Állandó kataszter birtokrészlet jegyzőkönyv: Bogyiszló 1878, Csávoly 1878 Külbogyiszló 1880
KFL.III.17.23. doboz: Állandó kataszter birtokrészlet jegyzőkönyv: Szeremle, Szentisván
KFL.III.17.24. doboz: Állandó kataszter bérletek, felszólalások, egész uradalomra vonatkozó összesítők 1875-1942
KFL.III.17.25. doboz: Állandó kataszter mintaterek, birtoklapok, parcellázások, ártéri birtokívek1875-1943
KFL.III.17.26. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Aligvárta, Szentistván, Bács, Bácsújfalu, Dernye, Kletics
KFL.III.17.27. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Baja, Bogyiszló, Bödbakod (Zámtó, Inám)
KFL.III.17.28. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Csávoly, Csorna, Érsekhalma (Szentgyörgy puszta), Érsekharta (Felső szentkirály)
KFL.III.17.29. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Fajsz, Foktő, Gemenc, Hajós
KFL.III.17.30. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Halász, Hild, Izsák
KFL.III.17.31. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Kalocsa (Gyarmatsziget, Telek, Kőégető, Kis- és Nagyberke, Nána, Sástó), Kékhely
KFL.III.17.32. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Kéles, Miske, Nádudvar, Pandur
KFL.III.17.33. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Rezét, Sükösd (Józseftelek, Szentiván, Feketeerdő), Szeremle (Réti, Hatsziget)
KFL.III.17.34. csomó: Kataszteri birtokívek és tartozékaik 1875- Újdrágszél, Veránka, Várszeg
KFL.III.17.35. doboz: Kataszter: 1936. évi felmérés, Nyomtatott utasítások 1851-ből
KFL.III.17.36. téka: Kataszteri birtokívek 1944
KFL.III.17.37. téka: Kataszteri birtokívek 1944