KFL.III.3.b. Külön kezelt iratok 1856-1948

28 raktári egység (1 csomó, 27 doboz)
Külön kezelt és tárgyi csoportokba rendezett iratok (iktatott és nem iktatott)
KFL.III.3.b.1. csomó: Utasítások 1856, 1864
KFL.III.3.b.2. doboz: Heti jelentések 1931-1932
KFL.III.3.b.3. doboz: Heti jelentések 1933-1934
KFL.III.3.b.4. doboz: Úrbéri egyezségek, Szőlődézsma és maradványföldek megváltása 1853-1904
KFL.III.3.b.5. doboz: Szőlődézsma és maradványföldek megváltása 1860-1891
KFL.III.3.b.6. doboz: Első világháború idején katonai szolgálat alóli felmentések 1915-1918
KFL.III.3.b.7. doboz: Boszniai fuvarosok, Uradalmi haszonbérletek, Téglaégetés, Falopás, Hajósi patakmalom 1873-1899
KFL.III.3.b.8. doboz: Hartai magtárra vonatkozó iratok 1900-
KFL.III.3.b.9. doboz: VII. Tehenészet, méhészet, rizs, kert, gyümölcs 1924-1942, VIII. Pince, bor, szőlő 1926-1941, IX. Erdő 1920-1944
KFL.III.3.b.10. doboz: Bácsi iratok 1903-1941
KFL.III.3.b.11. doboz: Törzsvagyon 1906-1940
KFL.III.3.b.12. doboz: Cserkésztáborok 1928-1940, Erdőírtások, eladások 1910-1913
KFL.III.3.b.13. doboz: Erdőírtások, eladások 1917-1930
KFL.III.3.b.14. doboz: Tanítók tűzifa illetménye 1923
KFL.III.3.b.15. doboz: Drágszél puszta parcellázása 1941, Bajai Duna-part eladása 1938-1943, OFB parcellázás 1922-1938, LÉGÓ ügyek 1940
KFL.III.3.b.16. doboz: Hartai, miskei, bogyiszlói parcellázás 1926-1943
KFL.III.3.b.17. doboz: Biztosítások 1892-1898, 1902-1908
KFL.III.3.b.18. doboz: Biztosítások 1908-1948
KFL.III.3.b.19. doboz: OMBI 1938, Nyugdíjak, elbocsátások 1945-, Iktatott iratok 1945-
KFL.III.3.b.20. doboz: Személyi ügyek H-Zs 1919-1944
KFL.III.3.b.21. doboz: Szerződések, földbérletek 1885-1940, Nyilvántartások 1940
KFL.III.3.b.22. doboz: Műszaki felügyelőnek küldött iratok 1891-1904
KFL.III.3.b.23. doboz: Országos mezőgazdasági ügyek 1885-1903, Foktői kegyúri építkezések 1908, Út, vasútépítés 1907-1908, Épületek és birtokrészek eladása 1856-1867
KFL.III:3.b.24. doboz: Út-, híd-, vízépítés, területrendezés 1941, 1-100
KFL.III.3.b.25. doboz: Kommün, román megszállás, Trianon 1919-1922, Vagyonváltság leadása 1932, Drágszél puszta, Haynald major parcellázása 1941
KFL.III.3.b.26. doboz: Személyzeti ügyek, gépkocsi, hitel, bank, biztosítás 1898-1942
KFL.III.3.b.27. doboz: Kinevezések, nyugdíjazások 1900-
KFL.III.3.b.28. doboz: Földreformmal, a háború végével kapcsolatos iratok 1945-1947