KFL.III.4. Gazdasági kerületek iratai (1837) 1859-1946

106 raktári egység (59 kötet, 35 doboz, 6 füzet, 5 csomó, 1 dosszié)
Az érseki uradalom 1920 előtt négy kerületre oszlott: kalocsai, szentistváni, hajósi, bácsi, amelyekhez az egyes gazdaságok tartoztak. A hajósihoz a központin kívül az érsekhalmi, hildi, kélesi, szentgyörgyi, ósükösdi, a szentistvánihoz a csávolyi, a kalocsaihoz a bödd-bakodi, csornai, drágszéli, és ide sorolták a kastély mellett működő kertészetet, pincészetet, tehenészetet stb. is. A bácsi kerületben az erdészeten kívül csak a bácsi gazdaság volt. A kerületeket a 19. század utolsó harmadáig tiszttartók irányították, a gazdaságok élén pedig az ispánok álltak. Minden kerületben önálló pénztár működött. A 20. századtól főintézők vezették a kerületeket, akik tevékenységüket rendszeres adminisztrációval dokumentálták.
Mind az iratanyag, mind a pénztárkönyvei gyűjteménye igen hiányosan maradt fenn.