KFL.V.45. FOKTŐ (1762-2004)

3,93 ifm

Iratok
Vegyes iratok, 1848-1990, 0,65
Számadások, költségvetések, 1936-1990, 0,10
Alapítványi iratok, 1863-1922, 0,06
Javadalmi ügyek, 1882-1966, 0,12
Házassági ügyek, 1884-1967, 0,07
Egyesületi iratok, 1903-1967, 0,07
Temető ügyek, 1906-1986, 0,05
Iskolai iratok, 1908-1955, 0,33
Felmentések, 1917-1967, 0,08
Leltárak, 1919-1868, 0,03
Hitéleti iratok, 1922-1969, 0,09
Egyházközségi jegyzőkönyvek, 1925-1992, 0,09
Anyakönyi javítások, 1932-1966, 0,08
Actio Catholica iratai, 1934-1948, 0,05
Haltmayer Mihály lelkész iratai, 1947-1951, 0,04
Hitoktatási iratok, 1951-1990, 0,04
Kötetek
Iktatókönyvek (5 db), 1911-1992, 0,10
Pénztárkönyvek (15 db), 1881-1990, 0,37
Vegyes kötetek (28 db), 1762-1991, 0,56
Anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek (KEM) (2 db), 1762-1852, 0,09
Kereszteltek anyakönyve (7 db), 1799-2004, 0,29
Egybekeltek anyakönyve (4 db), 1846-2004, 0,13
Meghaltak anyakönyve (5 db), 1852-2004, 0,15
Bérmáltak anyakönyve (2 db), 1892-1997, 0,04
Jegyesek anyakönyve (2 db), 1908-1992, 0,06
Megtértek és Hitehagyottak anyakönyve (2 db), 1926-1955, 0,02
Anyakönyvi indexek (9 db), 1762-2004, 0,17

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
Iktatókönyv, 1911-1928, 0,02
Iktatókönyv, 1929-1936, 0,02
Iktatókönyv, 1936-1944, 0,02
Iktatókönyv, 1944-1957, 0,02
Iktatókönyv, 1957-1992, 0,02
Pénztárkönyvek
Templompénztári napló, 1881-1949, 0,04
Stólakönyv, 1903-1928, 0,03
Rapulare (stóla), 1929-1959, 0,02
Főnapló, 1917-1952, 0,04
Alnapló, 1917-1947, 0,03
Törzskönyv, 1917-1940, 0,03
Adókivetési lajstrom, 1948-1954, 0,04
Adófőkönyv, 1955-1960, 0,02
Adóbeszedési napló, 1953-1961, 0,02
Egyházközségi pénztárnapló, 1948-1952, 0,02
Egyházközségi pénztárnapló, 1953-1965, 0,01
Egyházközségi pénztárnapló, 1966-1990, 0,02
Templompénztári napló, 1953-1959, 0,01
Templompénztári napló, 1959-1974, 0,02
Templompénztári napló, 1975-1989, 0,02
Vegyes kötetek
Liber Currentalium et Intimatorum, 1762-1790, 0,04
Liber Currentalium, 1796-1824, 0,04
Liber Intimatorum, 1796-1850, 0,04
Protocollum Currentalium, 1824-1846, 0,04
Jegyzőkönyve a körleveleknek, 1846-1862, 0,04
Rk. családok névjegyzéke, 20. sz., 0,02
Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1903-1927, 0,03
Szentbeszédek jegyzéke, 1925-1959, 0,02
Beteglátogatási könyv, 1925-1991, 0,02
Postakönyv, 1931-1936, 0,01
Postakönyv, 1936-1948, 0,02
Postakönyv, 1948-1964, 0,01
Házassági hirdetések könyve, 1932-1948, 0,02
Hirdetőkönyv, 1938-1946, 0,01
Hirdetőkönyv, 1946-1950, 0,01
Hirdetőkönyv, 1950-1956, 0,02
Hirdetőkönyv, 1957-1960, 0,01
Hirdetőkönyv, 1961-1966, 0,01
Hirdetőkönyv, 1966-1973, 0,02
Hirdetőkönyv, 1974-1989, 0,02
Olvasókör leltára, 1944, 0,01
Szentmisék (intenciók), 1945-1947, 0,01
Intenciók, 1947-1949, 0,01
Intenciós könyv, 1949-1955, 0,02
Intenciók jegyzéke, 1960-1963, 0,01
Hitbuzgalmi egyesületek, 1945-1966, 0,01
Misenapló, 1970-1976, 0,02
Mise előjegyzési napló, 1977-1986, 0,02