Macskovics Pál

Macskovics Pál: (Szabadka, 1856. január 27. - Kalocsa, 1923. március 4.) 1879. július 23.: szent. Káplán Bácsbokodon. 1880: érs. iktató és levéltáros. 1881: főszentszéki aljegyző. 1886: érs. szertartó. 1887: pápai kamarás. 1888: érs. irodaigazgató. 1890: főszentszéki ülnök. 1898: a Főszékesegyházi Könyvtár prefektusa, az érs. középiskolák hittanárait vizsgáló bizottság tagja. 1900: Szt. Mihály arkangyalról nev. leporum szigeti prépost. 1906: érs. jószágigazgató, pápai prelátus. Teológiai doktor. Káptalani tisztségei: 1893: tb. 1897. augusztus 15.: ifj. mester. 1902. január 30.: id. mester. 1902. április 29.: bácsi főesp. 1903. április 15.: székesegyh. főesp. 1906. július 10.: őr. 1907. február 28.: éneklő. 1914. szeptember 21.: olvasó. 1922. február 28.: nagyprépost. (Kanonokok-1998)
Macskovics Paulus, nat. 1856. Jan. 27. Szabadka, ord. 1879. Jul. 23. Coop. in Bácsbokod, 1880. protocollista et Archivarius a.-eppalis, 1881. v.-Notarius consist., 1883. Notarius consist. Capell. milit. reserv., 1886. cae-remoniarius aeppalis, 1887. Camer. Suae Sanctitatis ad honor., 1888. cancellariae director, SS. Theologiae Doctor, 1890. assessor consist., 1893. canon. honor., 1897. M. E. Coloc. canonicus, magister junior, 1898. canonicus theologus, biblioth. metrop. eccles. Coloc. praefectus, commiss. exam. prof. doctr. relig. in scholis med. appl. membrum, 1900. praep. S. Michaelis Archangeli de Insula Leporum, 1901. archi-diac. Tibiscanus, 1902. archidiaconus Bácsiensis, 1903. archidiac. cathedralis, 1906. canonicus custos, bo-norum archiepiscopalium director, Suae Sanclitatis praelatus domesticus, 1907. canonicus cantor, ss. theologiae doctor. (Schem. 1914)
Macskovics Pál (Szabadka, 1856. jan. 27. – Kalocsa, 1923. márc. 4.) 1879-1885, 1923-1933, 0,02 ifm /Inf. 1879. /Érseki levéltárnokként említve 1880-ban /Tan. segély szigorlati illetékre, utazásra (Bécs) 1880. /Teol. és dogmatika szigorlat 1881. /Katonai lelkész 1881. /Áthelyezési kérelem /Ifj. mesterkanonoki kinevezés Ferenc Józseftől 1897. /Végr. 1922. /Obitus /Massa /Macskovics-Alapítvány (kb. 8000 pengős) alapító levél 1923. (Personalia-2002)
MACSKOVICS Paulus 24, 26, 28, 31, 36, 39, 48, 53, 69, 70, 73, 77, 81, 96, 99, 108, 139, 330 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: