Maison Hieronymus

Maison Hieronymus, nat. 30. sive 15. Sept. 1875. in Temerin, gymn. 1884-92. in Újvidék et Colocae, theol. 1892-96. Colocae, ord. 7. Febr. 1898. Colocae, 1896. catech. in scholis elem. Colocae et in offic. dioec. applicatus, 1898. Coop. in Szenttamás, 1899. in Topolya, 1901. in Óbecse, 1902. Catech. in Szabadka, 1904. Prof. praepar. docent. Colocae, 1907. Professor historiae in praepar. superiori, 1912. Parochus in Regőce, 1929. Admin. in Titel (Schem. 1942)
Maison Jeromos (Temerin, 1875. szept. 30. – Titel, 1953.) 1933, 1941-44, 1953, 0,01 ifm /Kérvények kanonoki stallumért /Titel községi képviselőjének kinevezve 1941. /Adófelszólamlási bizottság tagja 1943. /Helyzetjelentések Titelről 1944. /Obitus (pontos dátum nélkül) (Personalia-2002)
MAISON Hieronymus káplán Szenttamáson 1899, Topolyán 1900-1901, Óbecsén 1902, catecheta Szabadkai Elemi Iskolákban 1903-1904, Prof. Cath. Sodalium Unionis Colocensis Vice-Praeses 1905-1907, Redactor Novalium „Kalocsai Néplap” 1906-1907, Kalocsai Tanítóképző 1905-1907, Kalocsai Férfitanító-Képezde rendes tanára 1905-1907, plébános Regőczén 1913-1923. 110, 112, 256, 270, 289, 304, 328 (Történeti Sematizmus-2002)
Maison Jeromos titeli plébános, elhunyt 1953. aug. 1. (Kronológia-2009)

Névtár: