Maison Michael

Maison Michael, nat. 1844. Jul. 14. Futak, ordin. 1868. Jul. 30. Coop. in Dunabökény, Baja, 1872. Educator, 1873. Coop. in Zombor, mox Prof. In Gymn. Zombor, SS. Theologiae Licentiatus 1881. Parochus in Regőcze, 1893. Visitator Scholarum, 1894. V.-A.-Diacon. (Schem. 1908)
Maison Mihály (Ófutak, 1844. júl. 14. ? Regőce? 1912. márc. 16.) 1868-1898, 0,01 ifm /Inf. 1868-70, 1878-79. /Türr tábornok fia mellett nevelő 1872. /Kölcsönkérelem 1898. (Personalia-2002)
MAISON Michael bölcsész hallgató a Pécsi Gimnáziumban 1863-1864, teológus hallgató a bécsi Pázmáneumban 1867-1868, káplán Dunabökényen 1869-1870, Baján 1871-1872, catechetea et professor Zombori Alreáliskola, Gimnáziumban 1874-1881, plébános Regőczén 1882-1912, Kalocsai Főesperesség Szántovai később Regőcei Kerület esperese 1895-1912, Főegyházmegyei Főtanfelügyelőség hivatalos iskolalátogatója II. főtankerület 1894-1903, III. főtankerület 1904-1911. 107, 108, 113, 121, 152, 179, 270, 326 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: