Makay Gábor

Makay Gábor: (Budapest, 1868. május 26.- Kunbaja, 1942. június 2.) 1879 - 1887: gimnázium Kalocsán. 1887-1891: teológia Kalocsán. 1891. június 26.: u.o. szent. Káplán Akasztón. 1894: hitkoktató és káplán Topolyán. 1895: akasztói pléb. 1904: a keceli espereskerület esperese, főegyházmegyei tanfelügyelő. 1910: tanácsos pléb. 1912: kunbajai pléb., a bácsalmási espereskerület esperese. Káptalani tisztségei: 1924. december 10.: tb. (Kanonokok-1998)
Makay Gábriel, nat. 26. Máj. sive Jun. 3. 1868. in Budapest, gymn. 1879-87. Colocae, theol. 1887-91. Colocae, ord. 26. Jun. 1891. Colocae, Coop. in Akasztó, 1894. Catech. et coop. in Topolya, 1895. Paroch. in Akasztó, 1904. V. A. D. distr. Kecel. et visitator scholarum, 1910. Parochus consultor, 1912. Parochus in Kunbaja et dein V. A. D. distr. Bácsalmásensis, 1924. Canon, hon (Schem. 1942)
Makay Gábor (Budapest, 1868. máj. 24. – Kunbaja, 1942. jún. 2.) 1891-1911, 1941-42, 0,02 ifm /Inf. 1891-94. /Fegyelmi 1896. /Adósságok 1897-1904. /Akasztói Ker. Fogyasztási- és Hitelszöv. elnöke /Aranymise 1941. /Betegség 1942. /Végr. 1924. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MAKAY Gabriel 96, 120, 122, 131, 233, 326 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: