Markus Ludovicus

Markus Ludovicus, nat. 1809. Mart. 24. Aba, (Fehérm.) ord. 1832. Oct. 18. Cooperator. — 1840 Capellan. dornest, mox Ceremou. A.-Eppalis. 1845 Par. in Hajós. 1882 Sacerdos jubil. (Schem. 1884)
Márkus Lajos (Aba, Fehér vm, 1809. márc. 24. – Hajós, 1885. dec. 27.) 1828-1889, 0,06 ifm /Szül. akv-i kiv. 1828. /Isk. biz. Győri Kir. Akadémia 1828. /Felvételi kérelem papnövendéknek 1828. /Inf. 1833-38, 1850-52. /Tartozások 1847-48. /Fegyelmi 1848. /Szentszékhez írott levele, könyvtárban végzett munkájáról 1848. /Végr. 1885. /Obitus /Massa, hagyatéki per (Personalia-2002)
MÁRKUS/ MARKUS Ludovicus káplán Szépligeten 1833, Szentfülöpön 1836, Zomborban 1837-1840, Érseki Udvar – Érseki Hivatal szertartó 1841-1843, Érseki és Káptalani Könyvtár könyvtárprefektus helyettes 1844-1845, plébános Hajóson 1847-1886. 75, 92, 162, 202, 287, 290, 320 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: