Martin József

Martin József: (Zombor, 1839. augusztus 30. - Szentfülöp, 1922. december 31.) 1864. július 26.: szent. Káplán Veprődön, majd 1866: Nemesmiliticsen. 1872: u.o. pléb. helyettes. 1875: káplán Baján, Újvidéken. 1876: tataházi helyettes pléb. 1882: szentfülöpi pléb. 1884: espereskerületi jegyző. 1887: esperes. 1900: kiérd. esperes. Káptalani tisztségei: 1902.: tb. (Kanonokok-1998)
Martin Josephus, nat. 1839. Aug. 30. Zombor, ord. 1864. Július 26. Coop. in Veprőd, 1866. in Militics, 1872. admin. in spirit. ibid., 1874. adm. int. ibid., 1875. Coop. in Baja, Újvidék, 1876. admin. in Tataháza, 1882. Parochus in Szentfülöp, 1884. Notarius distr., 1887. v.-a.-diaconus. 1900. emerit. v.-a.-diac. 1902. Metr. Eccl. Coloc. canonicus honorarius. (Schem. 1914)
Martin József (Zombor, 1839. aug. 30. – Szentfülöp, 1922. dec. 31.) 1859-1923, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1859. /Inf. 1864-75. /Szabadság kérelmek /Dispositio /Aranymise 1914. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MARTIN Josephus 54, 107, 122, 243, 287, 295, 308, 315 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: