Matkovich Bartholomaeus

Matkovich Bartholomaeus. nat. 1846. Febr. 2. Szabadka, ord. 1872. Máj. 25. Romae. Cooperator in Zombor. 1874. Doctrinae rel. prof. in Gymn. M.-Theresiop., SS. Theologiae Prolyta. 1878. Capell. Honv. reserv. 1884. Paroch. in Bajmok. 1886. Notar, Districtualis. (Schem. 1897)
Matkovics Bertalan (Szabadka, 1846. febr. 1. – Bajmok, 1900. júl. 16.) 1873-1904, 0,04 ifm /Inf. 1873-83. /Tan. Coll. Germ. Hung. 1873. /Fegyelmi (sajtó: Szabadság c. szabadkai hetilap 1885, 1887. Bácskai ellenőr c. szabadkai hetilap 1888. évi számai) 1891-92. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MATKOVICS(CH,TS) Bartholomaeus Római Német-Magyar Kollégium 1868-1873, káplán Zomborban 1874, Doctrinae Religionis Professor a Szabadkai Gimnáziumban 1875-1884, plébános Bajmokon 1885-1900, not. distr. 1887-1900. 109, 112, 155, 320 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: