Mátrai Sándor

Mátrai Sándor: (Béb, Veszprém vm. 1897. március 15. - Nemesnádudvar, 1978. február 20.) 1909-1917: gimnázium Lugoson, Pancsován, Kalocsán. 1918-1921: teológia Kalocsán. 1921. június 12.: u.o. szent. Káplán 1921: Nemesnádudvaron, Bácsalmáson, 1922: Katymáron, 1923: Kunbaján, 1924: Madarason, 1927: Hajóson, 1931: Nemesnádudvaron, majd u.o. helyettes pléb. 1933: u.o. pléb. 1945: h. esperes. 1947: esperes. 1965: érd. esperes. 1970: nyugállomány. Káptalani tisztségei: 1958. június 10.: tb. (Kanonokok-1998)
Mátrai Sándor szül. 1897. márc. 15. Béb (Veszprém m.), gimn. 1909-1917 Lúgos, Pancsova, Kalocsa, teol. 1918-1921 Kalocsa, szent. 1921. jún. 12. Kalocsa, káplán: 1921 Nemesnádudvar, majd Bácsalmás, 1922 Katymár, 1923 Kunbaja, 1924 Madaras, 1927 Hajós, 1931 Nemesnádudvar, majd pléb. h. u.o., 1933 pléb. u.o., 1945 h. esperes, 1947 esp., 1958 tb. kanonok, 1965 érd. esp., 1970 nyugdíj. (Schem. 1975)
Mátrai Alexander, nat. 15. Mart. 1897. in Béb (Com. Veszprém), gymn. 1909-17. in Lugos, Pancsova et Colocae, theol. 1918-21. Colocae, ord. 12. Jun. 1921. Colocae, coop. in Nemesnádudvar, mox in Bácsalmás, 1922. in Katymár, 1923. in Kunbaja, 1924. in Madaras, 1927. in Hajós, 1931. in Nemesnádudvar, mox vic. oec., 1933. par. ibidem, 1945. notar. distr., 1947. vic. foran. distr. Hajósen. (Schem. 1950)
Mátrai (Mehringer) Sándor (Béb, Veszprém m. 1897. márc. 15. – Nemesnádudvar, 1978. febr. 20.) 1922-1979, 0,03 ifm /Fegyelmi 1923-25. /Betegség 1928. /Bizonyívány 1918-19-es magatartásáról a kommün idején. /Névmagyarosítás 1945. /Cikk ellene (Bácskiskunmegyei Népújság 1950.) /Papi Nyugdíj 1970-71. /Aranymise 1971. /Posthuma Substantia /Végr. 1976. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
MEHRINGER Alexander káplán Katymáron 1923. 218 (Történeti Sematizmus-2002)
Mátrai (Mehringer) Sándor nemesnádudvari plébános családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Mátraira változtatta 1945, tb. kanonok 1958, megbízzák az iskolai hitoktatás kerületenkénti felügyeletével és ellenőrzésével 1962, érd. esperes, nemesnádudvari plébánost saját kérésére nyugállományba helyezték 1970, aranymisés 1971, elhunyt 1978. febr. 20. (Kronológia-2009)

Névtár: