Maurovics Péter

Maurovics Péter: (? - Almás?, 1776.) A kalocsai szeminárium első növendékei között volt. 1738: szent. Kalocsán. Káplán Dusnokon, 1739: Baján. 1740: pléb. Almáson. Káptalani tisztségei: 1757. március 19.: tb. (Kanonokok-1998)
MAUROVITS Petrus plébános Bácsalmáson 1740. 137 (TÖRTÉNETI SEMATIZMUS-2002)

Mayer Béla: (Zombor, 1838. július 19. - Zombor, 1913. május 24.) 1862. július 28.: szent. Káplán Kulán, Rácz-Militicsen. 1866: iktató, majd főszentszéki jegyző és levéltáros. 1870: hitoktató Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővéreknél, majd érs. titkár. 1873: tanítóképzőintézeti tanár. 1875: főszentszéki ülnök. 1878: zsinati vizsgáló. 1880: tb. pápai kamarás. 1881: rk. iskolai főtanfelügyelő, a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek iskolájának igazgatója, főszentszéki előadó. 1883: Szt. Ágostonról nev. kalocsai apát. 1888: bosoni vál. püspök. 1891: káptalani helynök. 1892: ált. ügyhallgató, főszentszéki elnök. 1901: Bekebelezett teológiai doktor. 1905: szatmári püspöki kinevezés, de egészségügyi okok miatt nem foglalja el székét. Betegsége miatt visszavonultan élt Zomborban. Káptalani tisztségei: 1881. június 9.: id. mester. 1888. május 1.: tiszai főesp. 1893. augusztus 21.: bácsi főesp. 1895. április 17.: bácsi kisprépost. 1897. augusztus 15.: őr. 1902. április 29.: éneklő. 1903. április 15. -1905. november 10. (lemond): olvasó. Munkái: cikkei, beszédei megjelentek a Magyar Koronában (1884.), a Kalauz a nevelőoktatás terén (1889.) c. munkában, a Bajában, a Népiskolai Tanügyben, a Tanodai Emlényfüzérben (1857.) Művei: A spiritizmus keresztény kath. megvilágításban. (Kalocsa, 1899.) – Alkalmi beszédek és értekezések. (Kalocsa, 1900.) Bibliográfia: Pallas XII. 427. – Szinnyei VIII. 918. (Kanonokok-1998)
Mayér Adalbertus, nat. 1838. Jul. 19. Zombor, ord. 1862. Jul. 27. Coop. in Kúla, Militics. - 1866. Protoc. mox Notar. Consist. una Archiv. et usque 1870. Catech. in Claustro pauperum de Domina Nostra Scholae Sororum Coloczae, 1870. Secretarius A.-Eppalis, 1873. Profess. Praepar. Docent. Coloc., 1875. Assessor Consistorialis, SS. Theologiae Magister. 1878. Examinator Pro Synodalis, 1880. Suae Sanctit. Camerarius ad honores, 1881. M. E. Canonicus Magister Senior, Supr. Schol. Cath. Inspect, et Scholar. Instit. pauperum de Domina Nostra Scholae Sororum Coloc. Director, Referens consistorialis et Pro-Notarius, 1883. Abbas S. Augustini de Colocza, 1888. Electus Episcopus Bosonensis et Archi-Diac. Tibisc., 1891. Vicarius Capit., 1892. Causar. Audit. Gener. et Consist. Praes., 1893. Archi-Diaconus Bácsiensis, 1895. Praep. S. Pauli de Bács, 1897. Custos, 1901. S. Theologiae Doctor Collegiatus, 1902. Canonicus Cantor, 1903. Canonicus Lector, 1904. Vicarius Capttularis, 1905. Episcopus Szatmariensis nominatus et confirmatus, 1906. Ob graviter afflictam valetudinem sedi episcopali renuntians ex eo assessoris consistorialis munere retento vitám privátam ágit in Zombor. (Schem. 1908)
MAYER Adalbertus 15, 26, 28, 30, 33, 39, 42, 45, 59, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 94, 96, 107, 108, 110, 111, 231, 243, 326, 327, 328 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: